Eierstokkanker

Jaarlijks krijgen ruim 1.300 vrouwen de diagnose eierstokkanker, ook wel ovariumcarcinoom genoemd. Het komt vaker voor bij vrouwen boven de 50 jaar.

Direct naar:

Wat is eierstokkanker?

Vrouwen hebben twee eierstokken, één aan elke zijde van het lichaam. Ze maken deel uit van de vrouwelijke geslachtsorganen. De eierstokken zijn verbonden met de baarmoeder via de eileiders.

Tijdens de vruchtbare leeftijd van een vrouw produceren haar eierstokken elke maand een eicel. Als deze eicel bevrucht wordt, wordt de vrouw zwanger. De eierstokken produceren ook de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron.

Kanker kan ontstaan als beschadigde lichaamscellen zich ongeremd delen. Deze cellen kunnen een tumor of gezwel vormen. Kanker is een ingewikkelde ziekte en veel verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan ervan.

Wat zijn symptomen van eierstokkanker?

Bij eierstokkanker treden over het algemeen pas laat klachten op. Hierdoor wordt eierstokkanker vaak pas in later stadium ontdekt. Op www.kanker.nl staat informatie over klachten door eierstokkanker. Vrouwen kunnen bij eierstokkanker last krijgen van:

 • Een dikkere buik
 • Een vol gevoel, waardoor de eetlust afneemt
 • Misselijkheid
 • Verstoppingen
 • Pijn in de buik en/of het bekken
 • Vaker dan voorheen moeten plassen

Wat speelt een rol bij het ontstaan van eierstokkanker?

Eierstokkanker kan ontstaan als lichaamscellen beschadigd worden en zich ongeremd gaan delen. Kanker is een ingewikkelde ziekte en veel verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan ervan. Deze factoren verschillen van persoon tot persoon. 

Risicofactoren in onze leefstijl

 • Overgewicht of obesitas
 • Roken

Andere risicofactoren

 • Leeftijd. De kans neemt toe naarmate je ouder wordt.
 • Gevallen van borstkanker of darmkanker in de familie. Als je je zorgen maakt hierover, bespreek dit met je huisarts.
 • Hormonale factoren.
 • Geen of weinig kinderen gekregen.

Zijn één of meerdere van bovenstaande risicofactoren op jou van toepassing? Dit betekent niet direct dat je eierstokkanker zult krijgen. Het betekent wel dat je kans misschien groter is dan gemiddeld.

Kan ik de kans op eierstokkanker verkleinen?

Het volgende advies is gebaseerd op resultaten van ons grootse onderzoek ooit naar voeding, leefstijl en kanker.

 • Blijf op een gezond gewicht
  Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat overgewicht de kans op eierstokkanker vergroot. Check of je een gezond gewicht hebt met behulp van onze handige BMI calculator en door je buikomvang te meten.
 • Hormonale factoren
  Bepaalde factoren die van invloed zijn op de hormoonspiegel hebben ook een verband met eierstokkanker. Bijvoorbeeld zwangerschap, borstvoeding en het gebruik van de pil zijn factoren die het risico op eierstokkanker kunnen verlagen.
 • Rook niet en als je dit al doet, stop hiermee
  Door niet te roken verklein je ook de kans op eierstokkanker.

De relatie tussen voeding, leefstijl en kanker kanker

Meer weten over de invloed van voeding en leefstijl op de ontwikkeling van kanker? Door op onderstaande links te klikken, vind je meer informatie over: