Het CUP Global Cancer Update Programme - WKOF

Het CUP Global Cancer Update Programme

Het CUP Global Cancer Update Programme is uniek. Het is een onderzoek dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds doet sinds 2007. Met dit onderzoek kun je erop vertrouwen dat onze adviezen voor gezonde voeding en leefstijl betrouwbaar zijn.

Een legpuzzel die levens kan redden

Waarschijnlijk heb je weleens een legpuzzel gelegd. Elk stukje van zo’n legpuzzel is belangrijk, maar laat op zichzelf nog moeilijk zien wat het grotere plaatje precies is. Door steeds meer puzzelstukjes te leggen, wordt dat plaatje steeds duidelijker.

Dat is precies hoe het met kankeronderzoek naar voeding en leefstijl werkt. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds brengt de bevindingen van verschillende onderzoeken bij elkaar. Zo kunnen we steeds beter zien en begrijpen of iets wel of geen invloed heeft op kanker. Het CUP Global Cancer Update Programme is onze legpuzzel die levens kan redden.

Nieuwe vorm van het Continuous Update Project (CUP)

In de periode 2007 tot en met 2018 had dit baanbrekend onderzoek een andere naam, namelijk het Continuous Update Project (afgekort als CUP).

De naam is een beetje moeilijk, maar waar het om ging en nog steeds om gaat, is continu onderzoeken wat de rol van voeding, beweging en lichaamsgewicht is in relatie tot kanker.

De doelen van ons CUP Global Cancer Update Programme

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds richt zich de komende jaren met dit onderzoek op de volgende onderwerpen:

  • Het voorkomen van kanker.
  • Het overleven van kanker, waaronder ook kinderkanker.
  • De biologische processen in ons lichaam die een rol spelen bij kanker.
  • Overgewicht in relatie tot kanker.

Bij al deze onderwerpen gaat het om onze specialisatie: kanker in relatie tot voeding en leefstijl.

Meer weten?

Lees hoofdstuk 2 van ons jaarverslag. Daar zie je ook welke onderzoekers allemaal betrokken zijn bij dit baankbrekend project.

Bezoek ook de website van WCRF International.