Privacyverklaring - Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Privacyverklaring

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds gaat zorgvuldig om met je privacy.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) verstrekt door donateurs, giftgevers, deelnemers, vrijwilligers en andere relaties, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is het beschermen van je privacy van groot belang. Wij gebruiken de informatie die je verstrekt voor de verwerking van jouw bestellingen, informatie-aanvragen, inschrijving voor een nieuwsbrief, deelname aan een winactie, in behandeling nemen van een klacht, om jouw donatie af te handelen of ter verwerking van je steun voor een actie, zoals een petitie.

Wanneer we je vragen je persoonlijke gegevens achter te laten, behandelen wij de gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zal je gegevens nooit verhuren of verkopen aan derden.

Data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites en online tools van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, zoals IP-adressen, gebruiken wij uitsluitend om inzicht te krijgen in de bezoekersstatistieken en om je ervaring te kunnen verbeteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het tot stand brengen en uitvoeren van je donateurschap of gift

Wij leggen gegevens vast indien je met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, organisatie, belangstellende of deelnemer aan één van onze acties of evenementen. Wij leggen alleen relevante gegevens vast, zoals: adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en gegevens met betrekking tot transacties en deelname aan acties en evenementen.

Lees hier de actievoorwaarden voor sms-acties van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Het versturen van informatiebrochures en andere schriftelijke informatie

Via ons kun je informatie en publicaties aanvragen over voeding, leefstijl en kanker, zoals wetenschappelijke rapporten, brochures, receptenboekjes en posters. Ook kun je informatie aanvragen over het steunen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Door je naam, adresgegevens en e-mail aan ons door te geven kunnen wij de aangevraagde informatie per post of per e-mail toesturen.

Het informeren over activiteiten

Wij houden onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten via telefoon, e-mail en post. Hierbij kunnen wij je ook om je (financiële) steun vragen. Dit is uiteraard volledig vrijwillig.

Het optimaliseren van e-mailcommunicatie en de website

Wij houden statistieken bij van open- en clickratio’s van onze e-mails en digitale nieuwsbrieven. Wij leggen deze informatie vast op individueel niveau en gebruiken wij uitsluitend intern. Dit doen wij om onze berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor onze lezers. Op onze websites plaatsen wij cookies om onze website te optimaliseren en om je gerichte content aan te bieden. Je leest op de cookies-pagina meer informatie over de cookies die gebruikt worden op deze website.

Het optimaliseren van digitale communicatie

Wanneer je je hebt aangemeld voor een van onze digitale nieuwsbrieven, bewaren we alle door jou verstrekte gegevens. Je kunt je te allen tijde afmelden door in de nieuwsbrief op afmelden te klikken. Lukt het je niet om je op deze manier af te melden? Stuur dan een e-mail naar informatie@wkof.nl of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 020-344 95 95.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat wordt opgeslagen door je browser op de harde schijf van apparatuur zoals je computer, smartphone, spelcomputer en tablet. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, maar maken meer opties op onze website mogelijk. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt je browser zo instellen dat dit niet gebeurt. Ook zonder cookies kun je de meeste onderdelen van onze website bezoeken. Je leest op de cookies-pagina meer informatie over de cookies die gebruikt worden op deze website.

Het verbeteren van onze dienstverlening

Wij gebruiken het e-mailadres van onze donateurs en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om onze dienstverlening te verbeteren. Indien je aangemeld bent voor een panel kun je voor extra onderzoeken benaderd worden.

Sociale media advertentiemogelijkheden

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kunnen wij gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook custom audiences. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt een custom audience aan door e-mailadressen van haar donateurs en relaties te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan, of uitgesloten worden voor, een specifieke campagne of actie. We gebruiken de Facebook-pixel om de effectiviteit van onze advertenties te meten. Via de privacy-instellingen van het social media kanaal kun je je afmelden voor advertenties of je voorkeuren wijzigen.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende formulieren op de websites van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wanneer je donateur wordt of een gift doet, informatie aanvraagt, doorgeeft dat je ons opneemt in je nalatenschap of deelneemt aan één van onze acties of evenementen. Dit doen wij ook als je je registreert voor het ontvangen van digitale nieuwsbrieven, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, bij ons solliciteert of een klacht indient. Soms valideren wij persoonsgegevens of combineren wij deze met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij je gegevens actueel.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wij maken gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Gegevens van donateurs, vrijwilligers, organisaties, belangstellenden en deelnemers aan evenementen en acties slaan wij op in beveiligde systemen.

Samenwerking met derden

Wij schakelen soms bij de uitvoering van onze dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker.

Al onze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. In de volgende situaties kunnen wij samenwerken met derden:

  • De drukkerij verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om drukwerk, zoals ons relatiemagazine Samen, brochures, ons jaarverslag en/of andere communicatiestukken te versturen.
  • Het versturen van e-mails naar onze donateurs en andere relaties met e-mailadres gebeurt zoveel mogelijk intern, echter we kunnen soms ook gebruik maken van e-mailmarketing bureaus.
  • Donaties via iDeal en/of creditcard verlopen via Mollie of Buckaroo Payment Service Provider. Mollie of Buckaroo verwerken de betaling tussen onze website en jouw bank of creditcard-aanbieder.
  • Telemarketingbureaus en direct dialogue (straatwerving) bureaus ontvangen en of verwerken persoonlijke gegevens van donateurs.
  • Wij schakelen online marketingbureaus en/of mediabureaus in om je gerichte content te tonen op social media.

Jouw privacyrechten

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Je kunt zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door ons worden verwerkt. Je kunt je eigen gegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn of laten verwijderen. Realiseer je wel dat wij niet altijd gehoor kunnen geven aan een verzoek ter verwijdering van gegevens. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest of een eenmalige gift hebt gegeven vereist de Belastingdienst dat wij deze informatie minimaal 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met informatie, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.

Je verzoeken omtrent bovenstaande kun je sturen naar het volgende adres:

Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Postbus 15444
1001 MK  Amsterdam

Je kunt ons ook telefonisch of per e-mail bereiken:

Telefoonnummer: 020 344 9595
E-mail: informatie@wkof.nl

E-mail

Indien je je hebt aangemeld voor een van onze digitale nieuwsbrieven, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden voor die specifieke nieuwsbrief.

Vragen of klachten?

Wij helpen je graag bij je vragen en stellen je feedback zeer op prijs. Natuurlijk helpen wij je ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens.

Voor vragen en klachten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons via:

  • E-mail: informatie@wkof.nl
  • Telefoonnummer: 020 344 9595
  • Postadres: Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds, Postbus 15444, 1001 MK  Amsterdam

Lossen wij je klacht niet naar tevredenheid op? Dan kun je je ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie hierover: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

 


Versie: oktober 2023