Verantwoording - Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Verantwoording

Verantwoording en transparantie zijn erg belangrijk voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Het goed doen, goed doen. Dat is ons motto.

Jaarverslag: meer dan cijfers

Elk jaar maken wij een uitgebreid jaarverslag. Daarin lees je alles over hoe wij de steun die wij mogen krijgen van het publiek inzetten. Maar je leest ook over de impact en betekenis van ons werk.

Dit jaarverslag, inclusief jaarrekening, wordt uitvoerig gecontroleerd door externe experts. Daarbij toetsen zij of wij aan alle regels voldoen die gelden voor goede doelen. Lees meer over ons jaarverslag.

Inkomsten en bestedingen

In 2023 heeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds € 12.382.319 van donateurs mogen ontvangen. Hiervan is 68,9% besteed aan ons maatschappelijk doel: wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. 24% is ingezet voor het werven van steun en 3,5% is gebruikt voor beheer en administratie binnen de normen voor goede doelen.

Lees meer informatie in ons jaarverslag.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds geen erf- of schenkingsbelasting hoeft af te dragen, en de giften van onze donateurs volledig ten goede komen aan ons werk.

Voor jou als donateur betekent onze ANBI-status dat giften aan ons, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar zijn van je belastbare bedrag voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Transparante informatie als ANBI