Risicofactoren voor borstkanker

Er zijn veel verschillende factoren die de kans op borstkanker kunnen beïnvloeden. Zo spelen leeftijd, erfelijkheid en hormonen een rol. Maar ook voeding en leefstijl zijn belangrijke risicofactoren.

Risicofactoren in leefstijl

Alcohol drinken

Hoe meer alcohol we drinken, hoe groter het risico op borstkanker. Dit geldt niet alleen voor zware drinkers – zelfs één glas alcohol heeft al impact. Een verklaring hiervoor is dat wanneer ons lichaam alcohol afbreekt, ons erfelijk materiaal in ons DNA beschadigd kan worden. Lees meer over het verband tussen alcohol en kanker.

Overgewicht of obesitas hebben

Overtollig lichaamsvet beïnvloedt de concentraties van bepaalde hormonen (zoals oestrogeen) in ons lichaam. Deze hormonen zijn in verband gebracht met een verhoogd risico op borstkanker. Lees meer over gewicht en het verband met kanker.

In gewicht aankomen

Niet alleen overgewicht en obesitas verhogen de kans op borstkanker. Ook wanneer je in gewicht aankomt kan dit je risico op borstkanker vergroten. Hoe meer je aankomt, hoe meer je je risico vergroot.

Weinig bewegen

Als je weinig beweegt, verbruik je ook weinig calorieën. Hierdoor is de kans groter dat je in gewicht aankomt. Door te bewegen houd je ook de hormoonspiegel op een gezond peil, waardoor het kan beschermen tegen borstkanker. Lees meer over het verband tussen bewegen en kanker.

Geen borstvoeding geven

Borstvoeding geven verkleint de kans op borstkanker, omdat het het gehalte van bepaalde hormonen in het lichaam verlaagt die het risico op kanker kunnen verhogen. Ook stoot het lichaam na afloop cellen uit de borsten af waarvan het DNA mogelijk beschadigd is. Beschadigd DNA kan later tot kanker leiden. Lees meer over het verband tussen borstvoeding en kanker.

Lees meer over wat je zelf kunt doen om het risico op borstkanker te verlagen.

Andere risicofactoren

Vrouwelijke geslachtshormonen spelen een zeer belangrijke rol bij het ontstaan van borstkanker. Het gaat met name om oestrogeen, maar ook progesteron. Hoe langer borsten blootgesteld zijn aan deze hormonen, hoe groter de kans op borstkanker. Er is een (licht) verhoogde kans op borstkanker voor vrouwen die:

  • Vroeg zijn gaan menstrueren (onder de 12 jaar).
  • Laat in de overgang zijn gekomen (boven de 55 jaar).
  • Geen of weinig zwangerschappen hebben gehad.
  • Op late leeftijd kinderen krijgen (boven de 35 jaar).
  • De anticonceptiepil slikken. Tijdens de periode dat je de pil gebruikt is het risico op borstkanker iets verhoogd. Wanneer je stopt met de pil, neemt het risico langzaam weer af.
  • Langdurig hormoonpreparaten gebruiken
  • Dicht borstklierweefsel hebben.
  • DES moeder zijn en tussen de 45 en 65 jaar oud.

Lees meer over deze risicofactoren op kanker.nl

Zijn één of meerdere van bovenstaande risicofactoren op jou van toepassing? Dit betekent niet direct dat je borstkanker zult krijgen. Het betekent wel dat je kans wellicht groter is dan gemiddeld.

Bronnen:

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in september 2018.