Na diagnose borstkanker

Ook na diagnose borstkanker is het belangrijk om gezond te eten en te leven. Dit kan mogelijk je kans op overleving vergroten en de kans verlagen dat je opnieuw kanker krijgt.

Er komt steeds meer onderzoek naar de rol van voeding en leefstijl tijdens en na kanker. De meeste studies die tot nu toe op dit gebied zijn gedaan, hebben betrekking op borstkanker. Na een analyse van deze studies zijn er indicaties dat voeding, gewicht en beweging belangrijke leefstijlfactoren zijn die de kans op overleving bij borstkanker beïnvloeden.

Wat is er tot nu toe bekend?

Het volgende zou de overlevingskans bij borstkanker mogelijk kunnen verbeteren:

  • het hebben van een gezond gewicht
  • meer bewegen
  • het eten van voeding met vezels
  • het eten van sojaproducten
  • een lagere inname van vet (met name verzadigd vet)

Er is meer onderzoek nodig om de mogelijke verbanden tussen leefstijl en de overleving van borstkanker beter te kunnen begrijpen. Andere factoren kunnen namelijk ook invloed hebben op de waargenomen verbanden, zoals de soort tumor of behandeling. Lees meer op dietandcancerreport.org.

Wij adviseren mensen die kanker hebben of hebben gehad onze aanbevelingen ter preventie van kanker op te volgen indien dat mogelijk is.

Vraag om advies

Het is altijd raadzaam om persoonlijk advies in te winnen van een zorgprofessional zoals je behandelend arts, oncologieverpleegkundige, -diëtist of -fysiotherapeut. Zij kennen jouw situatie het best en kunnen je daarom ook het best adviseren.

Bron: World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report 2018.