Actievoorwaarden sms-acties - Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Actievoorwaarden sms-acties

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-acties van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Deze acties vinden plaats op meerdere momenten gedurende het jaar.

Algemeen

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds houdt regelmatig sms-acties, waarbij deelnemers eenmalig aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds kunnen doneren. Tijdens deze acties vragen wij mensen een sms-bericht te sturen naar het nummer 4004. Onze oproep om te doneren doen we via televisie, radio, schriftelijk, op straat of online. De sms-acties zijn georganiseerd voor deelnemers van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.

Alle personen die deelnemen aan de sms-acties zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de acties houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds behoudt zich het recht de sms-acties te beëindigen dan wel te verlengen of aan te passen.

Hoe werkt doneren via sms?

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vraagt mensen een sms-bericht te sturen naar het nummer 4004 met de tekst ‘geef’. Kort hierna ontvang je een bericht van ons waarin je instructies ontvangt voor het doen van een donatie via iDEAL. Klik op de link in het bericht en volg de instructies.

Let op! Het betreft een EENMALIGE donatie en geen abonnementsdienst van je telefoonprovider.

Voor dit sms-bericht worden de normale kosten voor het verzenden van sms-berichten gerekend. Dit bedrag wordt door je telefoonprovider in rekening gebracht. Je donatie loopt via je bankrekening en betreft een iDEAL betaling. Aan deze sms-acties zijn naast de kosten voor het versturen van een sms-bericht geen andere kosten verbonden.

Sms-doneren en privacy

  • Alle gegevens die het Wereld Kanker Onderzoek Fonds verkrijgt in het kader van sms-acties, worden opgenomen in een relatiebestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld worden. Zie hiervoor onze privacyverklaring.
  • De gegevens worden verzameld door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en worden vastgelegd voor het tot stand brengen en uitvoeren van je gift.
  • Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zal deelnemers aan de sms-acties telefonisch en waar mogelijk schriftelijk benaderen om meer uitleg te geven over het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, acties en campagnes. Hierbij kunnen wij je ook om je financiële steun vragen. Dit is uiteraard volledig vrijwillig.
  • Heb je geen interesse in telefonisch of schriftelijk contact met het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, verzoeken we je vriendelijk dit aan ons door te geven. Zie onze contactgegevens onderaan deze pagina

Aansprakelijkheid

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en de door haar ingeschakelde derden voor de sms-acties zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de sms-acties.

Meer specifiek zijn het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en de door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk:

  • Voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging en eventueel daaruit voortvloeiende schade.
  • Voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel maken in verband met deelname aan de actie.
  • Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in het netwerk, computerhardware of -software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan.
  • Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Vragen of klachten?

Wij helpen je graag bij je vragen en stellen je feedback zeer op prijs. Natuurlijk helpen wij je ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen of klachten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons:

Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Postbus 15444
1001 MK  Amsterdam

Je kunt ons ook telefonisch of per e-mail bereiken:

Telefoonnummer: 020 344 9595.
E-mail: informatie@wkof.nl.

 


Versie: oktober 2023