Copyright & bronvermelding - Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Copyright & bronvermelding

De auteursrechten van de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, tekst en visueel materiaal, zijn voorbehouden aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Schriftelijke toestemming is vereist

Niets uit deze website mag vermenigvuldigd en of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, met uitzondering van een tijdelijke kopie in het RAM-geheugen en op de hard drive van een computer noodzakelijk voor het ‘browsen’ van de website, en één permanente afdruk van elke webpagina voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, welke op geen enkele wijze de reputatie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds mogelijk zou kunnen schaden.

Het logo van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, namen, slogans en andere logo’s zijn handelsmerken, dienstmerken, of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet door derden worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren.

Bronvermelding

Bij het gebruik van de informatie op www.wkof.nl door derden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, moeten derden de volgende bronvermelding vermelden:

Bron: www.wkof.nl, eigendom van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Geraadpleegd op [dd.mm.jjjj].

Derden die informatie van www.wkof.nl, inclusief het webonderdeel Voedingenkankerinfo.nl, op hun eigen site willen plaatsen, moeten vanaf hun eigen website rechtstreeks verwijzen naar de plaats waar de informatie op www.wkof.nl staat.

Vragen?

Neem contact met ons op.


Versie: december 2023