Vragen over de organisatie

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds hecht veel waarde aan transparantie en informeert je zo goed mogelijk. Graag geven we je meer informatie over onze organisatie en ons werk.

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Dank voor je interesse!

  1. Wie is het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?
  2. Wat doet het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?
  3. Wat zijn de doelen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?
  4. Wat is het verschil tussen het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en andere kankerfondsen?
  5. Werken jullie samen met andere organisaties actief in kankerbestrijding?
  6. Hoe komen jullie aan inkomsten?
  7. Hoeveel verdient de directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?
  8. Wie houdt toezicht op het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?
  9. Wie zitten in het bestuur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?

1. Wie is het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is al 25 jaar de autoriteit in Nederland op het gebied van voeding, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker.

Wij zijn een Nederlandse stichting gevestigd in Amsterdam. Wij richten ons op onderzoek en voorlichting op het gebied van voeding en leefstijl in relatie tot de preventie en overleving van kanker.

Wij maken daarnaast onderdeel uit van het wereldwijde World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk. Dat is een netwerk van internationale organisaties die zich inzetten voor de preventie en overleving van kanker door voeding en leefstijl.


2. Wat doet het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?

Wij financieren en doen continu onderzoek naar voeding en leefstijl in relatie tot kanker. Wij vertalen resultaten van onderzoek naar richtlijnen en adviezen om mensen te helpen de kennis toe te passen in hun eigen leven.

Wij helpen mensen keuzes te maken in hun voeding en leefstijl om sterker te staan tegenover kanker. Door onderzoek, voorlichting en beleidsbeïnvloeding.


3. Wat zijn de doelen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds werkt elke dag aan het realiseren van haar droom: een wereld zonder kanker.

Wij willen dat door gezonde keuzes in voeding en leefstijl minder mensen kanker krijgen, meer mensen kanker overleven en de kwaliteit van leven tijdens en na kanker toeneemt.


4. Wat is het verschil tussen het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en andere kankerfondsen?

In Nederland zijn er meerdere organisaties actief op het gebied van kanker, elk met een eigen specialisatie. Dat is mooi, want kanker is een groot probleem en samen kunnen we meer bereiken.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is dé autoriteit op het gebied van voeding en leefstijl in relatie tot kanker. Wij zijn het enige kankerfonds in Nederland dat kennis uit onderzoek vertaalt naar richtlijnen – en praktisch en motiverend advies – voor gezonde voeding en leefstijl om de kans op kanker te verkleinen.

Wij onderscheiden ons door onze specialisatie de thema’s voeding, lichaamsbeweging en lichaamsgewicht in relatie tot kanker.


5. Werken jullie samen met andere organisaties actief in kankerbestrijding?

We geloven in de kracht van samenwerking. Graag werken we waar mogelijk samen met andere organisaties gericht op kanker en andere ziekten. Zo delen we onze kennis over voeding, leefstijl en kanker met anderen zodat we allemaal het publiek correct kunnen informeren.


6. Hoe komen jullie aan inkomsten?

Het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wordt mogelijk gemaakt door giften en donaties. Wij zijn onze trouwe relaties die achter onze missie staan en die met toewijding ons werk steunen ontzettend dankbaar. Samen werken we aan onze droom: een wereld zonder kanker.


7. Hoeveel verdient de directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?

Mevrouw Nadia Ameyah is de directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Zij stuurt alle teams aan, is verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten en de implementatie van het strategisch plan en jaarplannen vastgesteld door het bestuur.  

Het bestuur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. In 2021 bedroeg de totale bezoldiging van de directeur op jaarbasis € 137.586. In het jaarverslag worden alle beloningscomponenten toegelicht op pagina 155.


8. Wie houdt toezicht op het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?

Het bestuur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds houdt toezicht op de organisatie. Het bestuur waakt voor belangenverstrengeling tussen de stichting en haar bestuursleden en/of werknemers.

Het bestuur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds bestaat uit ten minste zes personen. Klik hier voor informatie over de huidige leden van het bestuur.


9. Wie zitten in het bestuur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds?

Klik hier voor informatie over de huidige leden van het bestuur.