Copyright

De auteursrechten van de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, tekst en visueel materiaal, zijn voorbehouden aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd en of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, met uitzondering van een tijdelijke kopie in het RAM-geheugen en op de hard drive van een computer noodzakelijk voor het ‘browsen’ van de website, en één permanente afdruk van elke webpagina voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, welke op geen enkele wijze de reputatie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds mogelijk zouden kunnen schaden.

Het logo van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, namen, slogans en andere logo’s zijn handelsmerken, dienstmerken, of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet door derden worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren.