Over deze website

Copyright

  1. De auteursrechten van de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, tekst en visueel materiaal, zijn voorbehouden aan het World Cancer Research Fund (WCRF). Niets uit deze website mag vermenigvuldigd en of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het World Cancer Research Fund, met uitzondering van een tijdelijke kopie in het RAM-geheugen en op de hard drive van een computer noodzakelijk voor het ‘browsen’ van de website, en één permanente afdruk van elke web-pagina voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, welke op geen enkele wijze de reputatie van het WCRF mogelijk zouden kunnen schaden.
  2. Het logo van het WCRF, namen, slogans en andere logo’s zijn handelsmerken, dienstmerken, of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet door derden worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren.

Privacy Statement

Uw privacy

Voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is het beschermen van uw privacy van groot belang. Wij gebruiken de informatie die u verstrekt voor de verwerking van bestellingen, informatieaanvragen of om uw donatie af te handelen. Voor meer informatie kunt u onderstaande privacyverklaring lezen. Wanneer u uw persoonlijke gegevens moet achterlaten, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van de bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke gegevens vragen wij en waarvoor worden ze gebruikt?

Van iedere bezoeker van onze website herkent de server automatisch de domeinnaam, maar niet het emailadres. Wij bewaren alleen de domeinnaam van bezoekers van onze webpagina en verzamelen informatie over welke pagina’s bezoekers bekijken en informatie die vrijwillig door de bezoeker wordt gegeven, zoals vragenlijsten en site registraties. De verzamelde informatie gebruiken wij intern voor evaluatie van de website. De informatie gebruiken wij tevens voor verbetering van de inhoud van de website en delen wij niet met andere organisaties voor commerciële doeleinden. De informatie bewaren wij niet.
Wanneer u ons online uw postadres doorgeeft, dan krijgt u de informatie die u heeft aangevraagd en waarvoor u ons uw adres heeft gegeven per post toegestuurd.
Als u ons online uw telefoonnummer verstrekt, dan kunnen wij u telefonisch benaderen met betrekking tot de bestellingen die u online heeft geplaatst.
Wanneer u online een bestelling plaatst, dan hebben wij uw naam, emailadres, postadres en (indien van toepassing) uw creditkaartnummer en vervaldatum nodig. Deze gegevens maken het ons mogelijk uw bestelling te verwerken en u de nodige informatie te verschaffen over de status van uw bestelling.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat wordt opgeslagen door uw browser op de harde schijf van apparatuur zoals uw computer, smartphone, spelcomputer en tablet. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, maar maken meer opties op onze website mogelijk. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser zo instellen dat dit niet gebeurt. Ook zonder cookies kunt u de meeste onderdelen van onze website bezoeken. U leest op de cookies pagina meer informatie over de cookies die gebruikt worden op deze website.

Geven wij de verkregen informatie door aan derden?

Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke informatie die verzameld is via onze website.

Wij kunnen statistieken verschaffen over bezoekersaantallen, ontvangen bestellingen, trafficpatronen en informatie met betrekking tot de site in onze externe communicatie, zoals in ons jaarverslag. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke informatie. Wij zullen persoonlijke informatie alleen openbaren als de wet dit vereist.

Recht op inzage

U heeft het recht een kopie op te vragen van de informatie die wij over u in ons bezit hebben (waarvoor wij een kleine bijdrage kunnen vragen) en eventuele onjuistheden door ons te laten corrigeren.

Samenvatting

Wij zijn erop bedacht uw privacy te beschermen. Wij gebruiken de informatie die we op deze site verzamelen om onze website te verbeteren en uw ervaring met het web zo aangenaam mogelijk te maken. Wij verkopen, verhandelen of verhuren uw persoonlijke informatie niet aan derden.

Uw instemming

Door gebruik te maken van onze website, stemt u ermee in dat wij de informatie verzamelen en gebruiken. Indien wij besluiten het privacy statement te veranderen, dan zullen wij dat bekend maken op deze pagina, zodat u altijd op de hoogte bent van hoe wij informatie verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij informatie doorgeven aan derden.

Vragen en opmerkingen

Wij stellen uw vragen en mening over ons privacy statement op prijs. Heeft u op-, aanmerkingen of vragen, stuur dan een e-mail naar informatie@wkof.nl of neem contact met ons op via:

Weesperstraat 105-A
1018 VN Amsterdam
Postbus 15444
1001 MK Amsterdam
Telefoon: 020 344 9595