Over deze website

Wij besteden maximale zorg aan de kwaliteit van deze website. Hier leest u over belangrijke aandachtspunten.

De gezondheidsinformatie op deze website

De gezondheidsinformatie op deze website is onderbouwd met de wetenschappelijke bevindingen uit het grootste onderzoek ooit naar voeding, leefstijl en kanker van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in samenwerking met het internationale World Cancer Research Fund netwerk. De bevindingen zijn gepubliceerd in ons derde expertrapport Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective.

Dit rapport, gepubliceerd in 2018, is gebaseerd op de meest uitgebreide analyse wereldwijd van wetenschappelijk onderzoek naar de rol van voeding, voedingspatroon, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht in relatie tot de preventie en overleving van kanker. Het nieuwste rapport bouwt voort op onze eerste twee rapporten uit 1997 en 2007 en geeft de laatste stand van de wetenschap weer.

Voor het derde expertrapport heeft een panel van internationale experts jarenlang nieuwe onderzoeksresultaten geanalyseerd. Dit maakte deel uit van ons Continuous Update Project (CUP): een baanbrekend onderzoeksproject waarbij we doorlopend wereldwijd onderzoek verzamelen, analyseren en beoordelen.

Onderdeel van het Continuous Update Project is een unieke database waarin de kennis over voeding, leefstijl en kanker centraal wordt bijgehouden. Regelmatig komt er meer kennis bij dankzij nieuwe onderzoeken en het panel van experts voert een doorlopende analyse van het nieuwe bewijs uit. Hierdoor zorgen we ervoor dat we altijd kunnen beschikken over de meest actuele informatie over de relatie tussen voeding, leefstijl en de preventie en overleving van kanker.

Dankzij onze werkwijze kun je op vertrouwen dat onze voorlichting goed onderbouwd is, en het beste advies is over voeding, leefstijl en kanker wat je kunt opvolgen.

Informatie over voeding en leefstijl na diagnose kanker

De informatie op deze website is gericht op het grote publiek in Nederland. Onze gespecialiseerde website Voedingenkankerinfo.nl is specifieker gericht op informatie die mensen nodig hebben over voeding en leefstijl tijdens en na kanker. Ook helpt Voedingenkankerinfo.nl zorgprofessionals met informatie en tools om hun patiënten/cliënten goed te kunnen helpen met informatie over voeding en leefstijl.

Disclaimer

Hoewel het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maximale zorg besteedt aan de op deze website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Aan de adviezen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Neem bij vragen over je persoonlijke situatie altijd contact op met je arts of diëtist. De adviezen op deze website zijn geschreven voor de gemiddelde geïnteresseerde en patiënt. Ga met specifieke vragen over je situatie altijd naar je arts of diëtist.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft geen zeggenschap over de websites van derden en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.