Klachtenprocedure

Wij stellen feedback van onze donateurs en andere relaties zeer op prijs

Je klacht wordt ontvangen op onze afdeling secretariaat. Wij streven ernaar je klacht binnen 10 werkdagen te beantwoorden. Als je klacht binnen deze termijn niet afgehandeld kan worden, ontvang je van ons een bericht over de reden van de vertraging en over de verwachte tijdsduur en wijze van afhandeling.

Alle klachten die het Wereld Kanker Onderzoek ontvangt, worden vastgelegd in een klachtenregister. Elk kwartaal worden de klachten besproken in de evaluatievergadering van de afdeling secretariaat.

Je klacht wordt door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds als afgehandeld beschouwd, als je klacht is onderzocht en je hierop een passend antwoord hebt ontvangen. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, dan kun je je richten tot de directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Lees onze contactgegevens.

Op een anonieme klacht kan helaas geen reactie worden gegeven. Wel wordt een anonieme klacht besproken tijdens de evaluatievergaderingen. Alle klachten die wij ontvangen zullen wij zo snel mogelijk afhandelen.