Onze specialisatie in onderzoek - Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Onze specialisatie in onderzoek

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is de expert in onderzoek naar voeding en leefstijl in relatie tot kanker.

Onze onderzoeksthema’s

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds richt zich op de preventie en overleving van kanker (hier gaat het ook om de kwaliteit van leven tijdens en na kanker) in relatie tot:

  • Voeding (inclusief alcohol)
  • Voedingspatroon
  • Lichaamsbeweging
  • Lichaamsgewicht

Wij richten ons niet op de thema’s roken, zonnen of stoffen zoals asbest. Er zijn andere organisaties die zich al daarmee bezighouden.

Meer ontdekken over kanker

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wil meer kennis waarmee wij mensen kunnen helpen de kans op kanker te verkleinen. En mensen die al kanker hebben helpen meer kans te krijgen op overleving en een betere kwaliteit van leven.

Om meer te ontdekken over voeding, leefstijl en kanker stimuleren en financieren wij onderzoek.

Meer begrijpen over kanker

Allereerst, wat is het verschil tussen ontdekken en begrijpen? Goede vraag!

Eén ding is iets ontdekken over kanker, een ander is ook daadwerkelijk begrijpen wat dat precies is en hoe het toegepast kan worden.

Met ons CUP Global Cancer Update Programme willen we steeds beter begrijpen wat de rol van voeding en leefstijl is in relatie tot kanker.