Onderzoeken gestart in 2024 - Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Onderzoeken gestart in 2024

Vanaf 2024 financieren wij 14 nieuwe onderzoeksprojecten. Hiermee willen wij steeds meer ontdekken om iedereen een kans te geven tegen kanker. Hartelijk dank aan alle donateurs!


Lichaamsbeweging bij prostaatkanker

Hoofdonderzoeker:
Prof. Robert Newton

Onderzoeksinstituut:
Edith Cowan University, Australië

Lichaamsbeweging kan veel voordelen hebben bij de behandeling van kanker. Er zijn aanwijzingen dat het kan helpen de kans op overleving bij prostaatkanker te vergroten. Maar lichaamsbeweging is niet standaard onderdeel van de behandeling van kanker omdat er nog weinig bekend is hoe precies bewegen tegen kanker werkt. De onderzoekers richten zich nu op hoe bewegen de groei van een tumor kan tegengaan en of er bepaalde vormen van bewegen zijn die beter hiervoor zijn. Dit kan leiden tot verbetering van de zorg en meer kans op overleving bij kanker.

Prof. Newton:

Wij zijn dankbaar aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds voor het steunen van ons onderzoek. Met de kennis die we hiermee gaan opdoen, kunnen we gaan bewijzen dat bewegen werkelijk een medicijn is en dat het belangrijk is bij de behandeling van kanker.


De invloed van yoga op klachten bij hormoontherapie bij borstkanker

Hoofdonderzoeker:
Dr. Evelyn Monninkhof

Onderzoeksinstituut:
Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, Nederland

Bij ongeveer 85% van vrouwen met borstkanker is de kanker hormoongevoelig. Dit kan vaak worden behandeld met hormoontherapie. Gewrichtspijn en stijve spieren zijn bekende bijwerkingen hiervan, die invloed hebben op de kwaliteit van leven. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of yoga bij vrouwen met hormoongevoelige borstkanker en hormoontherapie invloed heeft op gewrichtspijn en stijve spieren.

Dr. Monninkhof:

Hormoontherapie bij borstkanker kan jaren duren. Het is belangrijk om de ingrijpende bijwerkingen ervan te verminderen.


De rol van leefstijl bij neuro-endocriene tumoren

Hoofdonderzoeker:
Dr. Rachel van Leeuwaarde

Onderzoeksinstituut:
Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, Nederland

Een neuro­endocriene tumor is een zeldzame vorm van kanker. Er is nog weinig bekend over de oorzaak hiervan. In dit onderzoek wordt gekeken naar de invloed van leefstijl op het krijgen van deze vorm van kanker. Om dit te onderzoeken wordt informatie over alcohol, beweging, roken, gewicht en voeding van bijna 1,5 miljoen mensen onderzocht.

Dr. van Leeuwaarde:

We zijn verheugd om de rol van leefstijl bij de ontwikkeling van neuro-endocriene tumoren te onderzoeken. In dit project werkt het UMC Utrecht samen met Harvard TH Chan School of Public Health en Imperial College London om meer te ontdekken over leefstijl en neuro-endocriene tumoren.


Vet in de lever bij darmkanker

Hoofdonderzoeker:
Dr. Dieuwertje Kok

Onderzoeksinstituut:
Wageningen University and Research (WUR), Nederland

Veel vet in de lever komt vaak voor. Dit lijkt te komen door leefstijl, zoals voeding en beweging. Uit eerder onderzoek komt dat mensen met dikke darmkanker en een vette lever meer last hadden van de ziekte en bijwerkingen van de behandeling. De lever speelt namelijk een belangrijke rol bij het verwerken van medicijnen, zoals chemotherapie. Bij meer dan 2.100 deelnemers uit een grote studie bij mensen met darmkanker (COLON­studie) wordt gekeken naar levervet, bijwerkingen van de behandeling en leefstijl.

Dr. Kok:

Ophoping van levervet is een toenemend gezondheidsprobleem. We zijn blij dat we, met steun van deze subsidie, nu kunnen beginnen met het ontrafelen van de rol van levervet in relatie tot behandelingstolerantie en prognose bij mensen met dikkedarmkanker.


De rol van voeding en leeftijd bij uitzaaiingen van borstkanker

Hoofdonderzoeker:
Prof. Sarah-Maria Fendt

Onderzoeksinstituut:
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), België

Borstkanker is een van de meest voorkomende soorten kanker. Wereldwijd overlijden 685.000 mensen per jaar aan uitzaaiingen van borstkanker. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met overgewicht toe, terwijl het bekend is dat overgewicht een risicofactor is op uitzaaiing van en sterfte aan borstkanker. Daarnaast lijkt leeftijd ook een rol te spelen bij de ontwikkeling en prognose van borstkanker. De onderzoekers richten zich in dit project op het beter begrijpen van hoe deze factoren werken.

Prof. Fendt:

De fysiologie van patiënten beïnvloedt de progressie van kanker, maar waarom dit het geval is, blijft grotendeels ongrijpbaar. Met deze financiering van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds willen we gaan begrijpen hoe veranderingen in de fysiologie van het hele lichaam bijdragen aan de uitzaaiing van kanker.


Lichaamssamenstelling en de kans op kanker

Hoofdonderzoeker:
Dr. Lene Mellemkjær

Onderzoeksinstituut:
Danish Cancer Society, Denemarken

Overgewicht is een groeiend probleem in verschillende delen van de wereld. Overgewicht vergroot de kans op verschillende soorten kanker. Vaak wordt de BMI gebruikt als maatstaf voor ons gewicht, maar dit is niet ideaal. Personen met dezelfde BMI kunnen verschillen in lichaamssamenstelling. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe vetmassa en vetvrije massa de kans op kanker beïnvloeden.

Dr. Mellemkjær:

We zijn blij dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ons onderzoek mogelijk maakt, waardoor we de mogelijkheid krijgen om meer te onderzoeken hoe lichaamssamenstelling de kans op kanker beïnvloedt. Dit beter begrijpen is belangrijk voor richtlijnen voor minder kans op kanker.


Begrijpen hoe overgewicht de kans op darmkanker vergroot

Hoofdonderzoeker:
Dr. Pekka Keski-Rahkonen

Onderzoeksinstituut:
International Agency for Research on Cancer, Frankrijk

Het is bekend dat overgewicht een belangrijke risicofactor is voor het krijgen van darmkanker. Maar hoe dit precies werkt is nog niet helemaal duidelijk. Met dit onderzoek willen we beter begrijpen hoe overgewicht kan leiden tot darmkanker.

Dr. Keski-Rahkonen:

De bevindingen van dit onderzoek kunnen bepalend worden voor beleid en maatregelen met als doel de preventie van darmkanker.


Het verminderen van zitgedrag na darm- en nierkanker

Hoofdonderzoeker:
Dr. Alina Vrieling

Onderzoeksinstituut:
Radboud Universitair Medisch Centrum, Nederland

Veel mensen hebben na de behandeling van kanker last van vermoeidheid en lichamelijke, mentale of sociale problemen die hun kwaliteit van leven verminderen. In dit onderzoek wordt gekeken of het vervangen van zittend gedrag door staan, lichaamsbeweging of slaap samenhangt met vetmassa, vermoeidheid en kwaliteit van leven na de behandeling van darm-­ en nierkanker. De onderzoekers hopen dat de uitkomsten van het onderzoek de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen die kanker hebben gehad, kunnen verbeteren.

Dr. Vrieling:

De bevindingen van dit project kunnen richting geven aan de ontwikkeling van interventies op het gebied van lichaamsbeweging, en aan richtlijnen om de gezondheid en het welzijn van patiënten te verbeteren.


De zorg voor oudere volwassenen met kanker

Hoofdonderzoeker:
Prof. Ruth Hubbard

Onderzoeksinstituut:
Princess Alexandra Hospital, Australië

Kanker komt vaker voor bij oudere mensen. Helaas hebben oudere mensen die behandeld worden voor kanker minder kans op overleving dan jongere mensen. Vaak speelt kwetsbaarheid daarbij een rol. Dit onderzoek heeft als doel het ontwerpen en testen van de haalbaarheid van een nieuw voedings- en beweegprogramma voor ouderen met kanker om ze beter te ondersteunen tijdens en na behandeling.

Prof. Hubbard:

De toestand van oudere kankerpatiënten verslechtert als zij ook kwetsbaar zijn. Maar we weten dat voeding en lichaamsbeweging kunnen helpen. We zijn heel blij met de onderzoeksbeurs van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Het stelt ons in staat om samen met onze oudere patiënten een voedings- en beweegprogramma te ontwerpen op basis van wat zij zelf willen en belangrijk vinden.


Lichaamsbeweging bij kinderkanker

Hoofdonderzoeker:
Prof. Stewart Graeme Trost

Onderzoeksinstituut:
University of Queensland, Australië

Sarcoom is de naam van een diverse groep kankersoorten die groeien als tumoren in de botten, spieren en bindweefsels. Sarcomen zijn een van de meest voorkomende vormen van kanker bij kinderen. Overlevenden van kindersarcomen hebben vaak moeite met het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven zoals lopen, rennen, gooien en tillen. Door deze beperkingen kunnen ze later last krijgen van andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en depressie. Dit onderzoek is het eerste dat de haalbaarheid, aanvaardbaarheid en voorlopige werkzaamheid onderzoekt van een nieuw beweegprogramma voor overlevenden van kindersarcomen.

Prof. Trost:

Verbeteringen van de conditie, het fysieke functioneren en lichaamsbeweging kunnen grote invloed hebben op de kwaliteit van leven na kinderkanker en een belangrijke rol spelen in het verkleinen van de kans op andere aandoeningen later in het leven.


De impact van leefstijl op de overleving van darmkanker

Hoofdonderzoeker:
Dr. Rania Abu Seir

Onderzoeksinstituut:
Al-Quds University, Palestijns gebied

Dikkedarmkanker is een van de meest voorkomende soorten kanker wereldwijd. Hoewel dikkedarmkanker het meest voorkomt in ontwikkelde landen (westerse landen), komt het steeds vaker voor in ontwikkelingslanden. Het is belangrijk om de factoren te begrijpen die de overleving van patiënten met dikkedarmkanker beïnvloeden om betere zorg te kunnen bieden. Er is echter een gebrek aan kennis op dit gebied in de Arabische landen in het algemeen en in Palestina in het bijzonder. Dit onderzoek kan op de lange termijn de zorg bij dikkedarmkanker in Palestina helpen verbeteren.

 


Aan de volgende 3 onderzoeksprojecten hebben wij financiering toegekend via ons nieuw beursprogramma, de INSPIRE Research Challenge.


Slaappatroon en de kans op borstkanker

Hoofdonderzoeker:
Dr. Shan Luo

Onderzoeksinstituut:
The University of Hong Kong, Hong Kong

Er is nieuw wetenschappelijk bewijs dat slaappatroon mogelijk een rol kan spelen bij het krijgen van borstkanker. Maar hoe dit precies in elkaar zit is nog onbekend. Meer kennis hierover is belangrijk voor mogelijke maatregelen ter preventie van borstkanker.

Dr. Luo:

We zijn het Wereld Kanker Onderzoek Fonds dankbaar voor de ondersteuning van ons onderzoek, dat gericht is op interventies voor de preventie en behandeling van borstkanker.


Hoe intensieve lichaamsbeweging en voedingsvezels de resultaten van immunotherapie beïnvloeden bij patiënten met melanoom

Hoofdonderzoeker:
Dr. Dong-Woo Kang

Onderzoeksinstituut:
Dana-Farber Cancer Institute, de Verenigde Staten

Een melanoom is een vorm van huidkanker die agressief is en moeilijk is om te behandelen. Immunotherapie heeft de overlevingskans van patiënten met uitgezaaide melanoom aanzienlijk verhoogd. Maar de helft van patiënten reageert niet op de huidige therapieën en leeft minder dan 5 jaar na de diagnose. Met dit onderzoek kunnen we nieuwe inzichten krijgen in de rol van lichaamsbeweging en voeding bij het reguleren van het immuunsysteem en het versterken van het effect van immunotherapie bij de behandeling van kanker.

Dr. Kang:

We zijn dankbaar aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds voor de steun en hopen dat het onderzoek nieuw bewijsmateriaal zal opleveren over de manier waarop voeding en lichaamsbeweging de behandeling en overleving van kanker kunnen beïnvloeden.


Infecties in het vroege leven: manieren om kanker op volwassen leeftijd te voorkomen?

Hoofdonderzoeker:
Dr. Julie Aarestrup

Onderzoeksinstituut:
Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, Denemarken

Infecties spelen een paradoxale rol bij de ontwikkeling van kanker. Terwijl veel chronische infecties de kans op kanker vergroten, kunnen acute infecties (kortdurende ziekten zoals griep of luchtweginfecties) juist helpen kanker te bestrijden. Hoewel deze omgekeerde relatie tussen acute infecties en kanker al tientallen jaren bekend is, wordt deze vaak over het hoofd gezien. In dit project willen de onderzoekers beter de relatie tussen infecties en kanker onderzoeken.

Dr. Aarestrup:

Met de steun van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds kunnen we gaan onderzoeken of ernstige acute infecties op jonge leeftijd bescherming kunnen bieden tegen de ontwikkeling van kanker op volwassen leeftijd.