Nieuwe onderzoeksprojecten

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds kent elk jaar nieuwe onderzoeksbeurzen toe om innovatief onderzoek naar kanker en kankerpreventie te financieren

Vanaf 2018 financieren wij 4 nieuwe onderzoeken naast de lopende onderzoeksprojecten.

Een overzicht van de nieuwe onderzoeken 


Dr. Anne MayRisicofactoren voor kanker waarbij de plek van de primaire tumor onbekend is

Hoofdonderzoeker: Dr. Leo Schouten

Onderzoeksinstituut: Maastricht University, Nederland

Soms krijgen mensen de diagnose kanker waarbij niet aangetoond kan worden wat de precieze plek van de primaire tumor is (welk type kanker het precies is). In 2010 waren dat ruim 2.000 mensen. De prognose voor deze groep mensen is slecht; gemiddeld leven ze nog maar drie maanden na diagnose. Dr. Schouten gaat onderzoeken welke factoren in voeding en leefstijl het risico op kanker waarbij de plek van de primaire tumor onbekend is beïnvloeden om zo uiteindelijk preventiestrategieën te kunnen ontwikkelen.


Dr. Annette BuykenDe kwaliteit van leven bij darmkanker

Hoofdonderzoeker: Dr. Martijn Bours

Onderzoeksinstituut: GROW – School for Oncology & Developmental Biology, Maastricht University, Nederland

Darmkanker is na huidkanker de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Mensen met darmkanker maken zich zorgen over of en hoe lang ze darmkanker zullen overleven en wat de kwaliteit van leven na behandeling zal zijn. Veel patiënten hebben na behandeling last van ernstige vermoeidheid en zenuwpijn in met name handen en voeten (perifere neuropathie). Deze klachten beïnvloeden het dagelijks functioneren enorm. Dr. Bours gaat onderzoeken of het opvolgen van onze aanbevelingen voor kankerpreventie invloed heeft op de kwaliteit van leven na de diagnose darmkanker, en op vermoeidheid en neuropathie.


Lichaamsgewicht en het risico op 22 vormen van kanker Theodora Psaltopoulou

Hoofdonderzoeker: Dr. Talita Duarte-Salles

Onderzoeksinstituut: IDIAP Jordi Gol, Spanje

We weten dat overgewicht (berekend met de Body Mass Index – BMI) het risico op maar liefst 11 soorten kanker verhoogt (kanker in de darm, slokdarm, alvleesklier, nier, baarmoeder, eierstok, borst, galblaas, prostaat, lever en maag). Een recent Engels onderzoek liet zien dat een hoge BMI in verband staat met 17 soorten kanker. Dit suggereert dat overgewicht wellicht het risico op veel meer kankersoorten verhoogt. Daarom is meer onderzoek heel belangrijk. Dr. Duarte-Salles gaat ook onderzoeken in hoeverre de BMI en de tailleomvang goede indicatoren zijn om het verband tussen overgewicht en kanker in kaart te brengen.


Matty P. WeijenbergRisicofactoren voor neusholtekanker

Hoofdonderzoeker: Dr. James McKay

Onderzoeksinstituut: International Agency for Research on Cancer (IACR), Frankrijk

De overlevingskansen van neusholtekanker zijn slecht. Het ontstaan van deze vorm van kanker lijkt sterk af te hangen van genetische en omgevingsfactoren. Al eerder is aangetoond dat het eten van geconserveerde voedingsmiddelen, roken, blootstelling aan het Epstein-Barr-virus en  bepaalde genetische kenmerken het risico op neusholtekanker vergroten. Onduidelijk is hoe deze factoren precies het risico op dit type kanker verhogen. Dr. McKay gaat hier verder onderzoek naar doen.

Vanaf 2017 hebben wij de volgende 6 onderzoeken gefinancierd


Dr. Anne MayLichaamsbeweging en de kwaliteit van leven bij hoofd- en halskanker

Hoofdonderzoeker: Dr. Anne May

Onderzoeksinstituut: UMC Utrecht, Nederland

De behandeling van hoofd- en halskanker heeft grote fysieke impact en patiënten kampen vaak met ernstige vermoeidheid. Interventies om deze vermoeidheid tegen te gaan zijn er nog niet, maar zijn wel hard nodig. Dit onderzoek wil achterhalen of beweeginterventies bij (ex-)patiënten met een hoofd- of nektumor haalbaar zijn.


Dr. Annette BuykenLichaamsbeweging en het terugdringen van vermoeidheid bij kanker

Hoofdonderzoeker: Prof. Karin Nordin

Onderzoeksinstituut: Uppsala Universiteit, Zweden

Vermoeidheid bij kanker komt zeer veel voor en het beïnvloedt de kwaliteit van leven van de kankerpatiënt. Onderzoek heeft al eerder aangetoond dat lichaamsbeweging vermoeidheid kan verminderen, maar meer kennis is nodig over de hoeveelheid en manier van beweging. Op basis van resultaten van dit onderzoek kunnen optimale beweegprogramma’s opgezet worden.


Overgewicht en obesitas Theodora Psaltopoulouen de overleving van kanker

Hoofdonderzoeker: Dr. Isabelle Soerjomataram

Onderzoeksinstituut: International Agency of Research on Cancer (IARC), Frankrijk

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke risicofactoren voor veel kankersoorten. Onderzoek heeft ook aangetoond dat kankerpatiënten met overgewicht een slechtere overlevingskans hebben. Onderzoekers willen nu weten in hoeverre het aantal jaren dat iemand overgewicht heeft voor de diagnose kanker van invloed is op de overleving.


Matty P. WeijenbergRisicofactoren voor slokdarmkanker

Hoofdonderzoeker: Dr. Paul Brennan

Onderzoeksinstituut: International Agency for Research on Cancer (IACR), Frankrijk

De kans op overleving van slokdarmkanker is nog steeds klein, vandaar dat preventie erg belangrijk is. Bekende risicofactoren voor slokdarmkanker zijn roken en alcohol. Dit onderzoek richt zich op de rol van andere risicofactoren zoals voeding.


Prof. Ellen KampmanDe biologische mechanismen bij sedentair gedrag en lichaamsbeweging bij vermoeidheid onder (ex)-darmkankerpatiënten

Hoofdonderzoeker: Prof. Matty Weijenberg

Onderzoeksinstituut: GROW School for Oncology, Maastricht University, Nederland

1 op de 2 darmkankerpatiënten kampt met ernstige vermoeidheid. Dit onderzoek richt zich op de mechanismen in ons lichaam die de relatie tussen lichamelijke activiteit en vermoeidheid bij darmkankerpatiënten kunnen verklaren.


Prof. Ellen KampmanLichaamsbeweging en eierstokkanker

Hoofdonderzoeker: Prof. Sandra Hayes

Onderzoeksinstituut: University of Queensland, Australië

Welke effecten heeft lichaamsbeweging tijdens de chemotherapie bij patiënten met eierstokkanker? Onderzoek bij andere kankersoorten wijst uit dat beweging tijdens de chemo de negatieve bijwerkingen van de therapie kan verminderen en de kwaliteit van leven kan verbeteren.


Andere lopende onderzoeksprojecten

Raadpleeg de database van alle onderzoeken op de website van WCRF International. WCRF International in Londen, het Verenigd Koninkrijk, ondersteunt ons in de coördinatie en beheer van onze beursprogramma’s.