Help met een nalatenschap

Laat een mooie en gezonde toekomst na. Een toekomst met minder kanker

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft naar een wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden. Ook u heeft het vermogen om ons daarbij te helpen. Een gift uit een nalatenschap is een bijzondere manier om bij te dragen aan een toekomst met minder kanker.

Mogelijkheden in nalaten

Als u ervoor kiest om het Wereld Kanker Onderzoek Fonds te benoemen in uw testament, kan dat op twee manieren.

  1. U kunt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds aanwijzen als (mede)erfgenaam. In dit geval laat u een door u vastgesteld percentage aan ons na.
  2. Het is mogelijk om het Wereld Kanker Onderzoek Fonds met een legaat te steunen. Een legaat is een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een muntenverzameling) dat u aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds schenkt.

Een testament stelt u samen met een notaris op. De notaris geeft persoonlijk advies en zorgt ervoor dat al uw wensen precies zoals u dat wilt, vastgelegd worden.

Een belastingvrije gift


Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen over schenkingen uit nalatenschappen. Dit betekent dat 100% van een gift uit een nalatenschap ten goede komt aan het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Bestel de handige Gids over nalaten

In de Gids over nalaten leest u meer over onze missie en doelen waarvoor uw steun, nu en later, van groot belang is. Ook vindt u hierin praktische informatie over nalaten en handige formulieren om uw nalatenschap overzichtelijk in kaart te brengen.

Bestel nu vrijblijvend de Gids over nalaten

Wij helpen u graag met al uw vragen. Neem contact met ons op via 020 344 9595 of nalaten@wkof.nl

Samen hebben we het vermogen om kanker te voorkomen