Een gift uit uw nalatenschap - Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Een gift uit uw nalatenschap

Met een gift uit uw nalatenschap maakt u ook morgen levensreddend onderzoek en voorlichting mogelijk. Het is een gift uit liefde voor morgen.

Geef uit liefde voor morgen

Tijdens ons hele leven komen wij op voor onze idealen en streven wij onze dromen na. Het is een mooie gedachte om ook als u er niet meer bent te blijven bijdragen aan een betere wereld. Met een gift uit uw nalatenschap aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds kunt u ook voor de toekomstige generaties een verschil maken. Het is geven uit liefde voor morgen.

Waar uw gift uit uw nalatenschap aan bijdraagt

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wil iedereen een kans geven tegen kanker. Een kans op preventie, en bij kanker meer kans op overleving en een betere kwaliteit van leven. Om die kans te kunnen geven, zijn onderzoek en voorlichting nodig. Uw gift uit uw nalatenschap maakt dit ook morgen mogelijk, voor toekomstige generaties.

Een belastingvrije gift

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen over schenkingen uit nalatenschappen. Dit betekent dat 100% van uw gift uit een nalatenschap ten goede komt aan het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Nalaten aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

U kunt op twee manieren het Wereld Kanker Onderzoek Fonds steunen met uw nalatenschap

  1. U kunt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds aanwijzen als (mede)erfgenaam. In dit geval laat u een deel van uw nalatenschap aan ons na. Dat deel stelt u uiteraard zelf vast.
  2. Het is mogelijk om het Wereld Kanker Onderzoek Fonds met een legaat te steunen. Een legaat is een vast geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een muntenverzameling of schilderij) dat u aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds schenkt.

U stelt een testament samen met een notaris op. De notaris geeft persoonlijk advies en zorgt ervoor dat al uw wensen vastgelegd worden zoals u dat wilt. U leest meer hierover in onze gratis Gids over nalaten die u vrijblijvend kunt aanvragen.

Vraag de Gids over nalaten aan

In onze Gids over nalaten leest u meer over onze missie en doelen waarvoor uw steun, nu en later, van groot belang is. Ook vindt u hierin praktische informatie over nalaten en handige formulieren om uw nalatenschap overzichtelijk in kaart te brengen.

Gids over nalaten aanvragen