Beursprogramma's voor onderzoek

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds biedt financiering aan voor wetenschappelijk onderzoek naar voeding en leefstijl in relatie tot kanker.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt onderzoek financieel mogelijk door middel een tweetal beursprogramma’s voor onderzoek:

  1. Het jaarlijkse beursprogramma
  2. Het beursprogramma voor speciale thema’s

Coördinatie door World Cancer Research Fund (WCRF) International

Onze beursprogramma’s voor onderzoek worden namens het Wereld Kanker Onderzoek Fonds gecoördineerd en beheerd door World Cancer Research Fund (WCRF) International.

De onderzoeksafdeling van WCRF International zorgt ervoor dat het proces vanaf de aanvraag tot en met de toekenning van onderzoeksbeurzen volgens strikte en eenduidige procedures verloopt. De voortgang van lopende onderzoeksprojecten wordt zorgvuldig gemonitord.