Ja, ik doneer

Voor een wereld met minder kanker, meer kans op overleving en een betere kwaliteit van leven tijdens en na kanker. Met jouw steun is er zoveel te bereiken.

  • Doneren via iDeal.
  • Vul onderstaande formulier in om te doneren door middel van een machtiging.
SEPA Machtiging
Ik verleen hierbij Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds toestemming om doorlopend of eenmalig (afhankelijk van uw keuze) incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens donatie voor kankerpreventie. Ik machtig mijn bank om een bedrag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hierover binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID: NL96ZZZ412137940000.
ANBI
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor jou als donateur betekent dit dat giften aan ons, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar zijn van je belastbare bedrag voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Als je een telefoonnummer hebt ingevuld, kan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds contact met je opnemen.