Jaarverslag

Elk jaar brengen wij een uitgebreid jaarverslag uit waarin we op transparante wijze verantwoording afleggen over onze activiteiten, inkomsten, bestedingen en de grote impact van ons werk.

Kanker zit niet stil in tijden van corona, wij ook niet

Toen het Wereld Kanker Onderzoek Fonds haar plannen opstelde voor 2020, kon niemand het coronavirus en de impact ervan zien aankomen. Niet alleen Nederland werd hierdoor zwaar getroffen, maar de hele wereld. De volledige impact van corona is nog niet bekend, maar het is duidelijk dat het enorm is.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is trots dat ondanks alle uitdagingen wij ons belangrijke werk hebben kunnen voortzetten met dank aan onze donateurs, teamleden, collega’s en partners. 

In ons nieuwste jaarverslag lees je meer over de impact van de coronacrisis op het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en hoe wij hiermee zijn omgegaan met als doel onze onderzoeks- en voorlichtingsactiviteiten in de strijd tegen kanker veilig te stellen.

Het is een genoegen om je over ons werk te mogen vertellen. Hartelijk dank voor jouw vertrouwen en steun.

De unieke rol van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

De rol van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in de strijd tegen kanker is uniek. Wij brengen de kennis uit wetenschappelijk onderzoek over voeding en leefstijl in relatie tot kanker in het dagelijks leven van iedereen in Nederland. Dat doen wij met als doel minder kanker, meer kans op overleving en een betere kwaliteit van leven. Zolang kanker levens raakt mag dit belangrijke werk niet stoppen. Kijk hier ons filmpje.

Download of vraag ons jaarverslag 2020 aan

Download het jaarverslag 2020. Ontvang je liever een papieren exemplaar? Stuur dan een e-mail naar informatie@wkof.nl of bel ons op 020 344 9595.