Jaarverslag

Elk jaar brengen wij een uitgebreid jaarverslag uit waarin we verantwoording afleggen over onze activiteiten, inkomsten, bestedingen, resultaten en toekomstplannen. Hierin lees je ook over de impact van ons werk. Samen is er zoveel te bereiken.

In het nieuwste jaarverslag lees je over hoe we te werk zijn gegaan en wat we hebben bereikt in 2017. Wat was 2017 een bijzonder jaar. Het was een jaar van verandering en belangrijke mijlpalen. Het was het eerste jaar van onze vernieuwde strategie: naast aandacht voor kankerpreventie door gezonde voeding en leefstijl ook meer aandacht voor leven met kanker.

Het jaarverslag 2017

Download ons nieuwste jaarverslag, het jaarverslag 2017. Ontvang je liever een papieren exemplaar? Stuur dan een e-mail naar informatie@wkof.nl of bel ons op 020 344 9595. Deel vooral je feedback met ons.

AAA-score voor jaarverslag 2015

In 2016 stonden we met ons jaarverslag over 2015 in de top-10 van alle deelnemers. Daarnaast stonden we op nummer 1 binnen de groep gezondheidszorg! We hebben een AAA-score gekregen, wat de mooiste rating is. De score geldt voor transparantie over de impact van ons werk, communicatie met belanghebbenden en compliance aan alle relevante normen en regels van toepassing op goede doelen.