Verantwoording

Samen met u werken wij aan minder kanker door wetenschappelijk onderzoek en gezondheidsvoorlichting mogelijk te maken.

Verantwoording en transparantie zijn kernbegrippen voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Wij nemen onze verantwoordelijkheid naar onze donateurs en andere belanghebbenden uiterst serieus.

Jaarverslag

Elk jaar brengen wij een uitgebreid jaarverslag uit waarin we verantwoording afleggen over onze activiteiten, inkomsten, bestedingen, resultaten en toekomstplannen. Dit jaarverslag, inclusief jaarrekening, wordt gecontroleerd door een externe accountant. Download ons nieuwste jaarverslag, het jaarverslag 2017.

Ontvang je liever een papieren exemplaar? Stuur dan een e-mail naar informatie@wkof.nl of bel ons op telefoonnummer 020 344 9595.

Inkomsten en bestedingen

Twee belangrijke pijlers in onze 
strijd tegen kanker zijn

 • wetenschappelijk onderzoek
 • gezondheidsvoorlichting

In 2017 hebben we in totaal €8.411.777 ontvangen. Hiervan is 25,7% besteed aan onderzoek en 44,3% aan gezondheidsvoorlichting. Verder hebben we kosten gemaakt voor fondsenwerving, en beheer en administratie, binnen de normen voor goede doelen. Uitgebreide informatie over onze inkomsten en uitgaven lees je in ons jaarverslag.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds geen erf- of schenkingsbelasting hoeft af te dragen, en de giften van onze donateurs volledig ten goede komen aan ons werk.

Voor jou als donateur betekent de ANBI-status dat giften aan ons, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar zijn van je belastbare bedrag voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Deze ANBI status vereist inzichtelijkheid te geven in de volgende onderdelen:

 • De statutaire naam:
 Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL)
 • Het fiscaal nummer: 
8055.39.979
 • De contactgegevens:
  Bezoekadres
  Weesperstraat 105-A

  1018 VN Amsterdam


  Postadres
  Postbus 15444
  1001 MK Amsterdam


  Tel: 020 344 9595

  Email: informatie@wkof.nl

 • De doelstelling van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds:
  Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds helpt mensen bij het maken van keuzes die het risico op kanker verlagen. Dit doen wij door solide wetenschappelijk onderzoek te financieren, te analyseren en interpreteren en voorlichting te geven aan zowel gezondheidsdeskundigen als het Nederlandse publiek. Zo streven wij naar een toekomst waarin minder mensen getroffen worden door kanker en alle gevallen van kanker die te voorkomen zijn, ook voorkomen worden.
 • Het beleidsplan:
  Zie voor de hoofdlijnen van het beleidsplan van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds de beleidsvisie 2017 - 2019.
 • Het bestuur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
  Directie: Nadia Ameyah, directeur

  Bestuur: Elmer Coppoolse, voorzitter, Coen van den Heuvel, secretaris/penningmeester, Willy Angenent, Laurence Isaacson en Jeffrey Bunn.
 • Het beloningsbeleid:
  Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft als beleid voor de beloning van het personeel:

  • Markt conforme salariëring.
  • Salarisverhogingen op basis van formele functioneringsbeoordelingen.
  • Gelijke secundaire voorwaarden voor iedereen, zoals de regelingen voor pensioen, vakantiegeld en reiskostenvergoeding.
  • Geen uitbetaling voor overwerkuren, wel flexibiliteit om dit in redelijkheid te compenseren met vrije tijd.
 • Bestuursleden van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ontvangen geen directe of indirecte vergoeding of beloning van de stichting, behalve een vergoeding voor onkosten die namens de stichting in redelijkheid zijn gemaakt bij het uitvoeren van zijn/haar taak als bestuurslid. De onkostenvergoedingen, indien van toepassing, worden opgenomen en toegelicht in de jaarrekening.

 • Een verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
 Zie voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording ons jaarverslag.