Verantwoording

Samen met jou werken wij aan een wereld zonder kanker door wetenschappelijk onderzoek en gezondheidsvoorlichting mogelijk te maken.

Verantwoording en transparantie zijn kernbegrippen voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Wij nemen onze verantwoordelijkheid naar onze donateurs en andere belanghebbenden uiterst serieus.

Jaarverslag

Elk jaar brengen wij een uitgebreid jaarverslag uit waarin we verantwoording afleggen over onze activiteiten, inkomsten, bestedingen, resultaten en toekomstplannen. Dit jaarverslag, inclusief jaarrekening, wordt gecontroleerd door een externe accountant. Download ons jaarverslag 2022.

Ontvang je liever een papieren exemplaar? Stuur dan een e-mail naar informatie@wkof.nl.

Inkomsten en bestedingen

In 2022 heeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds € 11.849.498 van donateurs mogen ontvangen. Hiervan is 71% besteed aan ons maatschappelijk doel: wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. 21% is ingezet voor het werven van steun en 3% is gebruikt voor beheer en administratie binnen de normen voor goede doelen.

Download ons jaarverslag voor uitgebreide informatie.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds geen erf- of schenkingsbelasting hoeft af te dragen, en de giften van onze donateurs volledig ten goede komen aan ons werk.

Voor jou als donateur betekent de ANBI-status dat giften aan ons, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar zijn van je belastbare bedrag voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Deze ANBI status vereist inzichtelijkheid te geven in de volgende onderdelen:

 • De statutaire naam:
 Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL)
 • Het fiscaal nummer: 
8055.39.979
 • De contactgegevens:
  Bezoekadres
  Weesperstraat 105-A

  1018 VN Amsterdam


  Postadres
  Postbus 15444
  1001 MK Amsterdam


  Tel: 020 344 9595

  Email: informatie@wkof.nl

 • De doelstelling van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds:

  De droom en ambitie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is een wereld zonder kanker. Wij willen dat door gezonde keuzes in voeding en leefstijl minder mensen kanker krijgen, meer mensen kanker overleven en de kwaliteit van leven tijdens en na kanker toeneemt. Daar werken we aan door middel van onderzoek, voorlichting en beleidsbeïnvloeding.
 • Het beleidsplan:

  Lees over de hoofdlijnen van het beleidsplan van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in ons jaarverslag.
 • Het bestuur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds:

  Directie: Nadia Ameyah, directeur

  Bestuur: Elmer Coppoolse, voorzitter, D.C. van den Heuvel, secretaris/penningmeester, Willy Angenent-van Gent en Jeffrey Bunn.
 • Het beloningsbeleid:

  Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft als beleid voor de beloning van het personeel:
  • Marktconforme salariëring.
  • Salarisverhogingen op basis van formele functioneringsbeoordelingen.
  • Gelijke secundaire voorwaarden voor iedereen, zoals de regelingen voor pensioen, vakantiegeld en reiskostenvergoeding.
  • Geen uitbetaling van overwerkuren, wel flexibiliteit om dit in redelijkheid te compenseren met vrije tijd.
 • Bestuursleden van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ontvangen geen directe of indirecte vergoeding of beloning van de stichting, behalve een vergoeding voor onkosten die namens de stichting in redelijkheid zijn gemaakt bij het uitvoeren van zijn/haar taak als bestuurslid. De onkostenvergoedingen, indien van toepassing, worden opgenomen en toegelicht in de jaarrekening.

 • Een verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
 Zie voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording ons jaarverslag en het standaardformulier ANBI.