Onze visie en missie

De droom en ambitie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is een wereld zonder kanker

In Nederland zijn er meerdere organisaties die zich richten op kanker. Dat is mooi, want kanker raakt ons allemaal. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is het enige kankerfonds dat kennis uit onderzoek vertaalt naar richtlijnen — en praktisch en motiverend advies — voor gezonde voeding en leefstijl.

Wij willen dat door gezonde keuzes in voeding en leefstijl minder mensen kanker krijgen, meer mensen kanker overleven en de kwaliteit van leven tijdens en na kanker toeneemt.

Onze missie

Wij helpen mensen keuzes te maken in hun voeding en leefstijl om sterker te staan tegenover kanker. Door onderzoek, voorlichting en beleidsbeïnvloeding.

Hoe werken wij aan onze missie?

  • Wij stimuleren en financieren wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen voeding, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker.
  • Wij analyseren en interpreteren al het beschikbare wetenschappelijk bewijs op dit gebied.
  • Wij geven voorlichting over de keuzes die mensen kunnen maken in hun voeding en leefstijl.
  • Wij beïnvloeden beleid om de gezonde keuzes de makkelijke keuzes te maken. 

De pijlers van ons werk en wat we ermee willen bereiken

  • Wetenschappelijk onderzoek: kanker en de relatie met voeding en leefstijl beter begrijpen.
  • Gezondheidsvoorlichting: bewustzijn, kennis en inspiratie om gezonder te leven.
  • Beleidsbeïnvloeding: gezonde keuzes makkelijker maken.

Alle drie pijlers zijn onmisbaar voor onze missie. Door middel van wetenschappelijk onderzoek ontdekken we steeds meer hoe we de kans op kanker kunnen verkleinen, de kans op overleving kunnen vergroten en de kwaliteit van leven tijdens en na kanker kunnen verbeteren.

Kennis uit onderzoek krijgt pas waarde als het ook echt toegepast wordt. Onze taak is dan ook om te zorgen voor praktische, begrijpelijke en motiverende gezondheidsvoorlichting waarmee iedereen gezonde keuzes kan maken in voeding en leefstijl.

Door beleidsmakers te voorzien van wetenschappelijk onderbouwd advies bieden we ze kennis en handvatten aan om maatregelen te nemen om de gezonde keuzes de makkelijke keuzes te maken. Hiermee wordt dan bijgedragen aan een omgeving waarin mensen gezond kunnen leven en minder kans hebben op ziekten zoals kanker.

Onze veranderingstheorie

Kijk hoe wij werken aan een wereld waarin we sterker staan tegenover kanker. Download de afbeelding door erop te klikken.