Wereldwijd is kanker vaker te voorkomen

26 februari 2009

Nieuw rapport geeft goedonderbouwde aanbevelingen voor alle lagen van de bevolking.

Amsterdam, 26 februari 2009 - Meer dan 40% van alle gevallen van darm- en borstkanker in rijke, ontwikkelde landen zoals Nederland kunnen worden voorkomen met een gezond voedingspatroon, voldoende lichaamsbeweging en een gezond lichaamsgewicht. Dit is een van de bevindingen uit het nieuwe rapport Policy and Action for Cancer Prevention dat vandaag is gepubliceerd door het World Cancer Research Fund (WCRF) en het American Institute for Cancer Research (AICR).

Het rapport geeft aanbevelingen die er voor kunnen zorgen dat er wereldwijd een vermindering van het aantal gevallen van kanker ontstaat. De belangrijkste boodschap uit het rapport is dat de volksgezondheid - en kankerpreventie in het bijzonder - een hogere prioriteit zou moeten hebben in de hele samenleving. Van overheid tot gezin kan hier aan een steentje bijdragen. Het rapport laat ook zien welke typen kanker voorkomen kunnen worden met gezonde voeding en een gezonde leefstijl. 

Cijfers onderstrepen hoe belangrijk het onderwerp is. In de Verenigde Staten kan bijvoorbeeld ongeveer 45% van het aantal gevallen van darmkanker voorkomen worden. En in het Verenigd Koninkrijk zou het aantal gevallen van borstkanker met ongeveer 42% kunnen verminderen. 

Deze zogenaamde preventiecijfers zijn berekend voor twaalf veelvoorkomende kankersoorten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, China en Brazilië. Deze landen vertegenwoordigen volgens de Wereldbank op basis van hun Bruto Nationaal Inkomen respectievelijk de rijke landen (Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk), landen met een middeninkomen (Brazilië) en arme landen (China).

Over het algemeen blijkt dat ongeveer een derde van de meest voorkomende kankersoorten in rijke landen en een kwart van de kankertypen in arme landen kan worden voorkomen. Het effect van roken is hierin niet meegenomen. Roken alleen is al verantwoordelijk voor 30% van alle gevallen van kanker.

Naast deze preventiecijfers geeft het rapport aanbevelingen voor kankerpreventie. Twee onafhankelijke teams van wetenschappers bekeken hiervoor onderzoeksgegevens vanuit de vraag welk effect beleidsaanpassingen en interventies hebben op het menselijk gedrag dat het kankerrisico beïnvloedt.

Op basis van deze informatie doet het WCRF/AICR-panel 48 aanbevelingen voor verschillende groepen in de samenleving, zoals internationale organisaties (zoals de Verenigde Naties), maatschappelijke organisaties, overheid, levensmiddelenindustrie, media, scholen, werkgevers, gezondheidsdeskundigen en burgers.

Enkele aanbevelingen:

  • Scholen moeten lichaamsbeweging en gezonde voeding voor kinderen actief stimuleren.
  • Op scholen en in kantoren geen automaten toestaan met ongezond voedsel.
  • Overheden zouden de aanbeveling van de Verenigde Naties over borstvoeding in de wet kunnen verankeren.
  • De levensmiddelenindustrie zou de volksgezondheid voorop moeten stellen in alle productiestadia.
  • Gezondheidsdeskundigen zouden het voortouw moeten nemen in het geven van voorlichting op het gebied van volksgezondheid, inclusief kankerpreventie.
  • Individuen zouden onafhankelijke informatie over voeding moeten raadplegen om er zeker van te zijn dat de producten die ze kopen ook echt gezond zijn.

Voorzitter van het WCRF/AICR-panel, professor sir Michael Marmot: “Dit rapport laat zien dat met relatief eenvoudige aanpassingen het aantal gevallen van kanker in de wereld significant kan verminderen. Wel is het belangrijk dat iedereen in de samenleving zich inzet voor kankerpreventie en dat het niet alleen de taak is van de overheid. De bevindingen zijn belangrijk voor iedereen, van regeringsleiders tot degene die thuis de boodschappen doet.”

Professor Martin Wiseman, Projectdirecteur van het rapport: “De preventiecijfers zijn zo accuraat mogelijk berekend op basis van de beschikbare gegevens. Die laten zien dat jaarlijks wereldwijd miljoenen gevallen van kanker kunnen worden voorkomen. De komende jaren zal het aantal gevallen van kanker nog zeker stijgen door vergrijzing, toenemende obesitas omdat mensen minder bewegen en er een ongezondere leefstijl op na houden. Het is echter nog niet te laat om daar wat aan te doen. En we kunnen het probleem nu met zijn allen aanpakken.”

PREVENTIEPERCENTAGES VOOR KANKERS DIE VOORKOMEN KUNNEN WORDEN
MET GEZONDE VOEDING, VOLDOENDE LICHAAMSBEWEGING EN EEN GEZOND GEWICHT

Type kanker Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Brazilië China
Mond, keel, strottenhoofd 63 67 63 44
Slokdarm 69 75 60 44
Long 36 33 36 38
Maag 47 45 41 33
Alvleesklier 39 41 34 14
Galblaas 21 16 10 6
Darm 45 43 37 17
Lever 15 17 6 6
Borst 38 42 28 20
Baarmoeder 70 56 52 34
Prostaat 11 20 n/a n/a
Nier 24 19 13 8
Opgeteld % van 12 kankers 34 39 30 27

Noten

De preventiecijfers zijn berekend voor de 12 meest voorkomende kankertypen. Deze 12 typen kanker zijn verantwoordelijk voor een derde van alle kankergevallen in rijke landen en een kwart in de arme landen.
Omdat verschillende leefstijlfactoren elkaar beïnvloeden, is het niet mogelijk om deze preventiecijfers op te tellen bij preventiecijfers voor roken en andere leefstijlfactoren om tot een totaalcijfer te komen.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Linda te Marvelde, 020-344 9585/9596, l.temarvelde@wcrf.org

Over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) is de enige stichting in Nederland die zich uitsluitend richt op kankerpreventie door een gezonde voeding en leefstijl. WCRF NL financiert, analyseert en geeft voorlichting over wetenschappelijk onderzoek in relatie tot kankerpreventie. 
Meer informatie op www.wcrf.nl

Alle aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zijn gebaseerd op het wetenschappelijke rapport van het internationale World Cancer Research Fund netwerk: Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Dit is het grootste, meest omvattende rapport ter wereld over de relatie tussen voeding, leefstijl en de preventie van kanker. Ons Continuous Update Project (CUP) zorgt ervoor dat onze aanbevelingen ter preventie van kanker actueel blijven en gebaseerd blijven op het meest recente wetenschappelijke bewijs.

Naast het Wereld Kanker Onderzoek Fonds bestaat het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk uit: World Cancer Research Fund in het Verenigd Koninkrijk (www.wcrf-uk.org), American Institute for Cancer Research in de Verenigde Staten (www.aicr.org), en World Cancer Research Fund in Hong Kong (www.wcrf-hk.org). Meer informatie over het netwerk is te lezen op www.wcrf.org