Risico op sterfte 34 procent lager door aanbevelingen Wereld Kanker Onderzoek Fonds

27 maart 2013

De aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds op het gebied van voeding en leefstijl verlagen het risico op sterfte aan verschillende ziekten met 34 procent. Dat blijkt uit een nieuw en grootschalig onderzoek onder bijna 380.000 mensen uit 9 Europese landen waaronder Nederland. Deze voedings- en leefstijlrichtlijnen, gericht op de preventie van kanker, verlagen het risico op sterfte aan de meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland: kanker, hart- en vaatziekten en ziekten van de ademhalingsorganen. Hoe meer van deze aanbevelingen men opvolgt, hoe lager het risico op sterfte.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft in 2007 samen met de overige leden van het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk 10 aanbevelingen op het gebied van voeding en leefstijl geformuleerd voor een lager risico op het krijgen van kanker. Onderzoekers hebben nu voor het eerst gekeken naar het effect van het volgen van deze aanbevelingen op het risico op sterfte aan verschillende ziekten. Ze hebben zich gericht op de aanbevelingen op het gebied van lichaamsgewicht, lichaamsbeweging, voeding en dranken die bijdragen aan gewichtstoename, plantaardige voeding, vlees, alcohol en (specifiek bij vrouwen) borstvoeding.

Voor dit onderzoek aan het Imperial College in Londen, onder leiding van Dr. Teresa Norat, zijn er gegevens geraadpleegd van bijna 380.000 deelnemers uit 9 Europese landen die meer dan 12 jaar lang zijn gevolgd. De deelnemers waren afkomstig uit Denemarken, Italië, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Onderzoekers hebben de deelnemers die de aanbevelingen het nauwst volgden vergeleken met de deelnemers die dat het minst deden. Uit deze vergelijking blijkt dat de eerste groep maar liefst 34 procent minder risico op sterfte aan verschillende ziekten had. 

De mensen die het nauwst de aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds volgden, hadden 20 procent minder risico op sterfte aan kanker, 44 procent minder risico op sterfte aan hart- en vaatziekten en beroerte, en zelfs 50 procent minder risico op sterfte aan ziekten van de ademhalingsorganen vergeleken met de mensen die dat het minst deden.

Onderzoekers hebben daarnaast ook geconstateerd dat een gezond gewicht het risico op sterfte aan verschillende ziekten met 22 procent verlaagde. Het eten van groente, fruit en andere vezelrijke voeding verlaagde het risico op sterfte aan verschillende ziekten met 21 procent, en het risico op sterfte specifiek aan kanker met 17 procent. Het beperken van de consumptie van alcohol tot 2 glazen voor mannen en 1 glas voor vrouwen per dag verlaagde het risico op sterfte aan kanker met 21 procent.

In dit onderzoek werd er voor het eerst gekeken naar de rol van borstvoeding op het risico op sterfte. Het geven van borstvoeding gedurende ten minste 6 maanden verlaagde bij de moeders het risico op sterfte aan kanker met 10 procent, en het risico op sterfte aan hart- en vaatziekten en beroerte met 17 procent.

Dr. Bas Bueno-de-Mesquita, senior onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), associate professor bij de afdeling Gastroenterologie en Hepatologie van het UMC Utrecht en betrokken bij het onderzoek: “Dit onderzoek geeft inzicht in de potentiële impact van de aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds op het risico op sterfte aan kanker en andere veel voorkomende ziekten. De bevindingen laten zien dat deze richtlijnen ter preventie van kanker ook relevant zijn op het gebied van andere ziekten. Het onderzoek onderstreept het belang van beleid op het gebied van gezonde voeding, lichaamsbeweging, een gezond gewicht en borstvoeding. Er is nu meer onderzoek nodig om deze nieuwe bevindingen te bevestigen.”

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Germund Daal, Communicatie Coördinator, 020-344 9592, g.daal@wcrf.org

De aanbevelingen ter preventie van kanker

Lees meer over de 10 aanbevelingen ter preventie van kanker van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds op www.wcrf.nl/nl/kanker-voorkomen/verklein-de-kans-op-kanker

Doodsoorzaken in Nederland

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren de voornaamste doodsoorzaken in Nederland in 2011:

  1. Kanker (44.038 mensen eraan overleden)
  2. Ziekten van hart en vaatstelsel (38.132 mensen eraan overleden)
  3. Ziekten van de ademhalingsorganen (13.317 mensen eraan overleden)

Conservatieve cijfers

In dit onderzoek werd er gekeken naar de impact van 7 van de 10 aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Hierdoor zijn de berekende percentages van het verschil in risico op sterfte hoogstwaarschijnlijk lager dan in werkelijkheid.

Gegevens uit EPIC
 
Voor dit onderzoek zijn er gegevens uit de internationale European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) studie geraadpleegd.

Wetenschappers uit Nederland betrokken bij het onderzoek

Vanuit Nederland waren de volgende onderzoekers betrokken bij het onderzoek: prof. dr. P. Peeters, dr. C.H. van Gils en dr. A. May van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht en dr. H.B. Bueno-de-Mesquita van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de afdeling Gastroenterologie en Hepatologie van het UMC Utrecht.

Bronnen

  • Adherence to the World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines and risk of death in Europe. Results from the EPIC cohort study. Gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition op 27 maart 2013.
  • CBS Statline, Centraal Bureau voor de Statistiek

Over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) is de enige stichting in Nederland die zich uitsluitend richt op kankerpreventie door een gezonde voeding en leefstijl. WCRF NL financiert, analyseert en geeft voorlichting over wetenschappelijk onderzoek in relatie tot kankerpreventie. 
Meer informatie op www.wcrf.nl

Alle aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zijn gebaseerd op het wetenschappelijke rapport van het internationale World Cancer Research Fund netwerk: Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Dit is het grootste, meest omvattende rapport ter wereld over de relatie tussen voeding, leefstijl en de preventie van kanker. Ons Continuous Update Project (CUP) zorgt ervoor dat onze aanbevelingen ter preventie van kanker actueel blijven en gebaseerd blijven op het meest recente wetenschappelijke bewijs.

Naast het Wereld Kanker Onderzoek Fonds bestaat het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk uit: World Cancer Research Fund in het Verenigd Koninkrijk (www.wcrf-uk.org), American Institute for Cancer Research in de Verenigde Staten (www.aicr.org), en World Cancer Research Fund in Hong Kong (www.wcrf-hk.org). Meer informatie over het netwerk is te lezen op www.wcrf.org