Oproep Wereld Kanker Onderzoek Fonds: Bescherm kinderen tegen marketing van junkfood

Amsterdam, 23 januari 2020

Wereldwijd worden kinderen onvoldoende beschermd tegen de marketing van ongezonde voeding. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vandaag publiceert. De marketing van voeding met veel verzadigd vet, suiker en/of zout leidt tot een ongezond voedingspatroon bij kinderen, met gezondheidsrisico’s op de korte en lange termijn.

Nieuw rapport
Het nieuwe rapport van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, in samenwerking met het internationale WCRF-netwerk, bundelt adviezen en handvatten voor beleidsmakers wereldwijd voor het beperken van marketing van ongezonde voeding gericht op kinderen. Hierin delen experts ook hun ervaringen met beleidsmaatregelen om kinderen te beschermen tegen kindermarketing.

Effect van marketing van ongezonde voeding
De marketing van ongezonde voeding (met veel verzadigd vet, suiker en/of zout) gericht op kinderen heeft invloed op wat kinderen eten en drinken, en dus ook op hun gezondheid. De marketing van ongezonde voeding draagt bij aan een ongezond voedingspatroon en gewichtstoename. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die gedurende 4,4 minuten reclame voor voeding zien, ongeveer 60 kcal extra per dag eten. Slechts 46 kcal extra per dag binnenkrijgen kan leiden tot overgewicht bij kinderen.

Overgewicht bij kinderen
In Nederland was in 2018 bijna 12 procent van de kinderen tussen 4 en 12 jaar te zwaar. Bij 3,4 procent hiervan was er zelfs sprake van ernstig overgewicht. Kinderen met overgewicht hebben een grotere kans om ook op volwassen leeftijd overgewicht te hebben. Op volwassen leeftijd vergroot dit de kans op maar liefst 12 soorten kanker. Daarnaast vergroot overgewicht de kans op onder andere diabetes en hart- en vaatziekten.

Het recht van het kind
Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving en om niet economisch uitgebuit te worden. Overheden die het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) van de Verenigde Naties onderschrijven hebben de verantwoordelijkheid om dit recht van kinderen te beschermen, respecteren en faciliteren. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds roept overheden op om deze verantwoordelijkheid op te pakken.

Adviezen
Uit een internationale inventarisatie van beleidsmaatregelen met als doel kinderen te beschermen tegen de marketing van ongezonde voedingsmiddelen komen de volgende punten naar voren die de kans op effectiviteit van deze maatregelen vergroot:

  • Welke vorm van regelgeving zou het best ingezet kunnen worden? Wetgeving vanuit de overheid.
  • Wie moeten er beschermd worden? Kinderen tot 18 jaar.
  • Welke vormen van marketing moeten beperkt worden? Alle vormen van marketing, ongeacht het type media.
  • Om welke voedingsmiddelen gaat het? Hanteer voedingscriteria zoals die zijn vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of het Voedingscentrum in de Schijf van Vijf. 

Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds:“Kinderen hebben het recht om op te kunnen groeien in een gezonde omgeving. Daar hoort marketing van ongezonde voeding niet in thuis; deze marketing staat in de weg van gezonde en vitale generaties. Wij als volwassenen, en zeker de overheid, hebben de verantwoordelijkheid om de gezondheid en het welzijn van kinderen te beschermen. Met ons nieuwe rapport hebben beleidsmakers extra hulp om nu in actie te komen.”

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Germund Daal, Hoofd doelrealisatie en communicatie, 06 41323927, g.daal@wkof.nl.

Over het nieuwe rapport
Het nieuwe rapport Building Momentum: Lessons on implementing robust restrictions on food and non-alcoholic beverage marketing to children is gericht op het adviseren van beleidsmakers bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleidsmaatregelen met als doel de marketing van ongezonde voeding gericht op kinderen aan banden te leggen.

Het is het derde rapport in de Building Momentumreeks. Eerdere publicaties zijn gericht op suikertaks en etikettering van voedingsmiddelen.

Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is partner van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voedingsinds de start van dit samenwerkingsverband in 2015. Deze alliantie bestaat uit wetenschappers en maatschappelijke, consumenten- en gezondheidsorganisaties die krachten bundelen om kinderen te beschermen tegen marketing van voedingsmiddelen die geen positief effect hebben op de gezondheid. Lees meer op www.stopkindermarketing.nl

Bronnen

Over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is al 25 jaar de autoriteit in Nederland op het gebied van voeding, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds financiert, analyseert en geeft voorlichting over wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen voeding, leefstijl en kanker om mensen te helpen de kans op kanker te verkleinen.  

Wij willen dat door gezonde keuzes in voeding en leefstijl minder mensen kanker krijgen, meer mensen kanker overleven en de kwaliteit van leven tijdens en na kanker toeneemt. Kijk voor meer informatie op www.wkof.nl.

Via www.voedingenkankerinfo.nl geeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ook voorlichting over voeding tijdens en na behandeling van kanker op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring van experts.