Nederlanders onderschatten eigen invloed op risico op kanker

6 augustus 2013

Twee derde van de Nederlanders denkt zelf weinig te kunnen doen aan hun risico op kanker. Dat blijkt uit een recente peiling. Voorlichting en bewustzijn over de preventie van kanker is van levensbelang, benadrukt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, want door middel van de keuzes in onze voeding en leefstijl hebben wij zelf een grote invloed op het risico op kanker.

Uit een recente peiling blijkt dat 67 procent van het publiek in Nederland denkt een beperkte invloed uit te kunnen oefenen op het risico om kanker te krijgen. Dit terwijl uit wetenschappelijk onderzoek van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds blijkt dat ongeveer een derde van de meest voorkomende gevallen van kanker voorkomen kan worden door gezond te eten, meer te bewegen en een gezond gewicht te behouden. In deze schatting zijn de gevallen van kanker die door roken worden veroorzaakt nog niet eens meegenomen.

Wanneer gevraagd wordt naar wat men denkt zelf te kunnen doen om het risico op kanker te verlagen, noemt 67 procent het stoppen met roken. Slechts 6 procent noemt het behouden van een gezond gewicht, terwijl dit (na niet roken) de belangrijkste maatregel is voor een lager risico op kanker.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Germund Daal, Communicatie Manager, 020-344 9592, g.daal@wcrf.org

Over het onderzoek

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft in juni een enquête laten uitvoeren naar de kennis over de preventie van kanker bij het publiek in Nederland. Deze enquête werd door Blauw Research uitgevoerd onder een representatieve steekproef van de inwoners van Nederland in de leeftijd van 18 jaar en ouder. In totaal deden er 505 respondenten mee.

Over de incidentie van kanker

Volgens statistieken van de Nederlandse Kankerregistratie waren er in het jaar 2011 in totaal 100.577 nieuwe gevallen van kanker in Nederland vastgesteld. In 2001 waren dit in totaal 72.080 nieuwe gevallen.

Volgens cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie waren er in het jaar 2011 meer dan 100.000 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld. In het jaar 2001 waren dat iets meer dan 72.000. Dat is een stijging van bijna 40 procent in tien jaar tijd. Preventie is de belangrijkste maatregel om deze zorgwekkende ontwikkeling in te perken.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft tien aanbevelingen geformuleerd voor een lager risico op kanker. Dit is gedaan op basis van de meest uitgebreide analyse van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek ooit. De aanbevelingen zijn te raadplegen op www.wcrf.nl/nl/kanker-voorkomen/verklein-de-kans-op-kanker

Ria van de Pol, Manager Gezondheidsvoorlichting van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “De meeste mensen weten wel dat we het risico op kanker kunnen verlagen door niet te roken. Maar niet iedereen is zich ervan bewust dat we dat risico ook kunnen verlagen door andere keuzes te maken in ons dagelijks leven. Met kleine veranderingen in onze voeding en leefstijl kunnen we zelf een groot verschil maken. Door onze tien aanbevelingen ter preventie van kanker op te volgen, en niet te roken, geef je jezelf de beste kans op een toekomst zonder deze ziekte.”

Bronnen

  • Warm aanbevolen! Onderzoek naar de 10 aanbevelingen van het WCRF NL, uitgave in juli 2013
  • World Cancer Research Fund /American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, uitgave in 2007
  • WCRF/AICR, Policy and Action for Cancer Prevention. Food, Nutrition, and Physical Activity: a Global Perspective, uitgave in 2009
  • Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL © augustus 2013

Over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) is de enige stichting in Nederland die zich uitsluitend richt op kankerpreventie door een gezonde voeding en leefstijl. WCRF NL financiert, analyseert en geeft voorlichting over wetenschappelijk onderzoek in relatie tot kankerpreventie. 
Meer informatie op www.wcrf.nl

Alle aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zijn gebaseerd op het wetenschappelijke rapport van het internationale World Cancer Research Fund netwerk: Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Dit is het grootste, meest omvattende rapport ter wereld over de relatie tussen voeding, leefstijl en de preventie van kanker. Ons Continuous Update Project (CUP) zorgt ervoor dat onze aanbevelingen ter preventie van kanker actueel blijven en gebaseerd blijven op het meest recente wetenschappelijke bewijs.

Naast het Wereld Kanker Onderzoek Fonds bestaat het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk uit: World Cancer Research Fund in het Verenigd Koninkrijk (www.wcrf-uk.org), American Institute for Cancer Research in de Verenigde Staten (www.aicr.org), en World Cancer Research Fund in Hong Kong (www.wcrf-hk.org). Meer informatie over het netwerk is te lezen op www.wcrf.org