Kanker wereldwijd doodsoorzaak nummer 1

4 februari 2014

Kanker is inmiddels wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak met ruim 8,2 miljoen sterfgevallen per jaar. Vandaag is het Wereld Kanker Dag en staat de wereld stil bij het feit dat kanker het grootste gezondheidsprobleem is waar we in onze generatie mee geconfronteerd worden. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vraagt vandaag extra aandacht voor het belang en de noodzaak van preventie.

De Wereldgezondheidsorganisatie publiceert vandaag het 'World Cancer Report 2014'. Uit dit rapport blijkt dat het aantal nieuwe gevallen van kanker ten opzichte van 2008 wereldwijd met 11 procent is gestegen tot 14 miljoen gevallen per jaar. Het is zorgwekkend dat als er nu geen actie wordt ondernomen dit aantal fors zal blijven stijgen tot ruim 19 miljoen gevallen in het jaar 2025.

Volgens de meest recente cijfers zijn er in Nederland in 2011 ruim 100.000 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld. In dat jaar overleden meer dan 43.000 Nederlanders aan kanker, waarvan een kwart jonger was dan 65 jaar.

Volgens experts is preventie de meest kosteneffectieve en duurzame maatregel om op lange termijn een verschil te maken in de strijd tegen kanker. Uit wetenschappelijk onderzoek van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds blijkt dat ruim een derde van de meest voorkomende gevallen van kanker kan worden voorkomen door een gezonde voeding en leefstijl.

In Nederland is er nog veel behoefte aan voorlichting. Uit een recente peiling blijkt dat twee derde van de Nederlanders denkt weinig invloed te hebben op het eigen risico op het krijgen van kanker. Op de vraag wat men denkt zelf te kunnen doen om het risico op kanker te verlagen, noemt 67 procent het stoppen met roken. Slechts 6 procent noemt het behouden van een gezond gewicht, terwijl dit (na niet roken) de belangrijkste maatregel is voor een lager risico op kanker. Op www.wcrf.nl/aanbevelingen staat meer informatie over de wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor het verlagen van het risico op kanker.

Het thema van Wereld Kanker Dag is dit jaar 'Fabels en feiten over kanker'. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds steunt Wereld Kanker Dag samen met de Union for International Cancer Control (UICC), het grootste internationale netwerk van organisaties die kanker bestrijden, en vraagt aandacht voor het feit dat we zelf veel kunnen doen om het risico op kanker te verlagen.

Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: "Wereldwijd nemen mensen in steeds toenemende mate een westerse leefstijl over: hoge consumptie van alcohol, calorierijke voeding, weinig lichaamsbeweging en lange perioden van zittende activiteiten achter een scherm. Beleid en programma's die mensen helpen bij het maken van gezonde keuzes in hun voeding en leefstijl zijn belangrijk voor de preventie van kanker. Dit vereist samenwerking van alle lagen in onze samenleving, zoals de overheid, de voedingsindustrie en gezondheidsorganisaties. Willen we de toename in het aantal gevallen van kanker tegengaan dan moet preventie prioriteit krijgen binnen de strijd tegen kanker. Dit moet complementair zijn aan vroege diagnose en effectieve behandeling."

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Germund Daal, Communicatie Manager, 020-344 9592, g.daal@wcrf.org

Over het rapport 'World Cancer Report 2014'

Het 'World Cancer Report 2014' is een publicatie van het International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC maakt deel uit van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Over Wereld Kanker Dag 2014

Wereld Kanker Dag vindt elk jaar plaats op 4 februari. Dit is een initiatief van de Union for International Cancer Control (UICC). Het doel is om op deze dag wereldwijd aandacht te vragen voor kanker als het grootste gezondheidsprobleem. Dit jaar staat Wereld Kanker Dag in het teken van 'Fabels en feiten over kanker'. Kijk op www.worldcancerday.org voor meer informatie.

Over de Union for International Cancer Control (UICC)

De UICC verbindt organisaties gericht op kankerbestrijding over de hele wereld. De UICC is het grootste netwerk gericht op kankerbestrijding met meer dan 800 aangesloten organisaties uit 155 landen. Het kantoor van de UICC is gevestigd in Genève, Zwitserland. Kijk op www.uicc.org voor meer informatie.

Bronnen

  • World Cancer Report 2014, IARC.
  • GLOBOCAN, een project van het International Agency for Research on Cancer (IARC) in Frankrijk. IARC maakt deel uit van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Beschikbaar op: http://globocan.iarc.fr, geraadpleegd op 27/januari/2014.
  • Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL © januari 2014
  • CBS Statline, Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Warm aanbevolen! Onderzoek naar de 10 aanbevelingen van het WCRF NL, uitgave in juli 2013
  • World Cancer Research Fund /American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, uitgave in 2007.
  • WCRF/AICR, Policy and Action for Cancer Prevention. Food, Nutrition, and Physical Activity: a Global Perspective, uitgave in 2009.

Over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) is de enige stichting in Nederland die zich uitsluitend richt op kankerpreventie door een gezonde voeding en leefstijl. WCRF NL financiert, analyseert en geeft voorlichting over wetenschappelijk onderzoek in relatie tot kankerpreventie. 
Meer informatie op www.wcrf.nl.

Alle aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zijn gebaseerd op het wetenschappelijke rapport van het internationale World Cancer Research Fund netwerk:Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Dit is het grootste, meest omvattende rapport ter wereld over de relatie tussen voeding, leefstijl en de preventie van kanker. Ons Continuous Update Project (CUP) zorgt ervoor dat onze aanbevelingen ter preventie van kanker actueel blijven en gebaseerd blijven op het meest recente wetenschappelijke bewijs.

Naast het Wereld Kanker Onderzoek Fonds bestaat het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk uit: World Cancer Research Fund in het Verenigd Koninkrijk (www.wcrf-uk.org), American Institute for Cancer Research in de Verenigde Staten (www.aicr.org), en World Cancer Research Fund in Hong Kong (www.wcrf-hk.org). Meer informatie over het netwerk is te lezen op www.wcrf.org.