Reactie Wereld Kanker Onderzoek Fonds op radio-uitzending Argos

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is al meer dan 25 jaar in Nederland de autoriteit op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en lichaamsgewicht in relatie tot kanker.

Amsterdam, 20 juni 2020

In de uitzending van Argos op zaterdag 20 juni 2020 op Radio 1 wordt een beeld van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds geschetst waarin wij ons niet herkennen en dat geen recht doet aan onze organisatie en alle mensen die erbij betrokken zijn. 

Daarnaast vinden wij het erg jammer dat in de uitzending geen enkel moment wordt stilgestaan bij de inhoud of impact van ons werk.

Nog nooit was het wetenschappelijk bewijs dat voeding en leefstijl belangrijk zijn voor de preventie en overleving van kanker zo sterk als nu. De aandacht voor voeding, lichaamsbeweging en lichaamsgewicht in relatie tot kanker is nu groter dan ooit. Wij hebben dit bereikt, dankzij iedereen die op de een of andere manier ons steunt. Van onderzoeker, zorgprofessional, medewerker tot donateur; samen werken wij aan onze missie. Want kanker raakt ons allemaal.

Wij betreuren het om via de uitzending te vernemen dat er mensen zijn die voelen dat zij telefonisch onvoldoende goed zijn geïnformeerd. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Wij vragen iedereen die deze ervaring heeft gehad om contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen onderzoeken en waar nodig aan oplossingen werken.

Neem gerust contact met ons op via informatie@wkof.nl of bel ons op 020 344 9595. Wij helpen je graag.


Nu dat je hier bent, vertellen wij je ook graag meer over onze organisatie en ons werk.


Doel Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft als doel: minder kanker, meer kans op overleving en een betere kwaliteit van leven tijdens en na kanker door gezonde voeding en leefstijl. Daar werken we aan door middel van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en beleidsbeïnvloeding.


Onze specialisatie
In Nederland zijn er meerdere organisaties actief op het gebied van kanker, elk met een eigen specialisatie. Dat is mooi en nodig, want kanker is een groot probleem dat veel mensen treft en samen kunnen we meer bereiken.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is al meer dan 25 jaar de autoriteit op het gebied van voeding en leefstijl in relatie tot kanker. Wij zijn het enige kankerfonds in Nederland dat kennis uit onderzoek vertaalt naar aanbevelingen – en praktisch en motiverend advies – voor gezonde voeding en leefstijl om de kans op kanker te verkleinen. 

Wij onderscheiden ons door onze specialisatie in de thema’s voeding, lichaamsbeweging en lichaamsgewicht in relatie tot kanker.


Onderzoek: kanker steeds beter begrijpen
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar de rol van voeding en leefstijl bij de preventie en overleving van kanker. Daarnaast verzamelen en analyseren wij doorlopend al het wetenschappelijk bewijs wereldwijd om het verband tussen voeding, leefstijl en kanker steeds beter te begrijpen.

In 2018 publiceerden wij ons nieuwste expertrapport met de bevindingen van het grootste onderzoek ooit naar voeding, leefstijl en kanker.


Voorlichting: de kennis uit onderzoek delen en toepassen
Het is erg belangrijk dat de kennis uit wetenschappelijk onderzoek beschikbaar – en begrijpelijk – wordt gemaakt door middel van praktische, begrijpelijke en motiverende gezondheidsvoorlichting. Dit is onmisbaar voor ons doel. 

Al meer dan 25 jaar helpt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds mensen gezonde keuzes te maken, met betrouwbare en praktische gezondheidsvoorlichting op basis van onderzoek. Hierbij staan de aanbevelingen voor het verkleinen van de kans op kanker centraal. Het zijn de adviezen voor gezonde voeding en leefstijl waar kankerexperts wereldwijd het meest op vertrouwen. 

Wij geven voorlichting via verschillende kanalen waaronder brieven, nieuwsbrieven, publicaties zoals folders en brochures, onze algemene website wkof.nl, onze speciale website Voedingenkankerinfo.nl, social media, persberichten en lezingen. 


Hoe wij omgaan met feedback
Feedback van het publiek, waaronder ook klachten, zien wij als een kans voor verbetering van onze dienstverlening, campagnes, communicatie en/of activiteiten. Wij stellen feedback daarom ook zeer op prijs.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is bereikbaar voor alle vragen, verzoeken en eventuele klachten. Neem gerust contact met ons op via informatie@wkof.nl of bel ons op 020 344 9595.


Verantwoording en transparantie 
Verantwoording en transparantie zijn kernbegrippen voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Wij nemen onze verantwoordelijkheid naar onze donateurs en andere belanghebbenden uiterst serieus.

Elk jaar publiceert het Wereld Kanker Onderzoek Fonds een uitgebreid jaarverslag met jaarrekening, dat uitsluitend gepubliceerd mag worden bij goedkeuring door een externe accountant na een uitgebreide controle. Hierin leggen wij verantwoording af over onze organisatie, activiteiten, inkomsten, bestedingen en impact. We doen er alles aan om je te informeren over ons werk en werkwijze.

Download ons nieuwste jaarverslag hier. Ontvang je liever een gedrukt exemplaar? Stuur dan een e-mail naar informatie@wkof.nl of bel ons op 020 344 9595.


CBF-keurmerk
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds voerde tussen 2003 en 2013 het CBF-keurmerk. Na zorgvuldige evaluatie hebben wij in december 2013 het CBF-keurmerk op eigen initiatief opgezegd. 

Het CBF-keurmerk is vervangen door de CBF-Erkenning. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is zich aan het oriënteren over de erkenning. 


ANBI-status
Recentelijk heeft de Belastingdienst getoetst of wij aan de vereisten voldoen voor de ANBI-status. Het onderzoek richtte zich o.a. op de doelstelling, de aard en de omvang van de feitelijke activiteiten en het vermogen evenals de bestedingen volgens de doelstelling. 

Op basis van deze controle is de Belastingdienst tot de conclusie gekomen dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds voldoet aan de vereisten om als ANBI erkend te zijn.