In Nederland vaker kanker dan in andere Europese landen

Kanker komt in Nederland vaker voor dan in de meeste andere landen van de Europese Unie (EU). Met name darmkanker, melanoom (een vorm van huidkanker) en borstkanker komen in Nederland relatief vaak voor.

Amsterdam, 28 september 2020

Dit blijkt uit het cijfers die in opdracht van de Europese Commissie zijn verzameld. De Nederlandse cijfers zijn gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor een goede vergelijking zijn alle cijfers gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw van de bevolking.

Kankersoorten

Bij Nederlanders komen melanoom en darmkanker vaker voor dan bij inwoners van andere EU-landen. Daarnaast krijgen Nederlanders vrouwen vaker borstkanker en longkanker en komt prostaatkanker bij Nederlandse mannen vaker voor.

Verschillen in leefstijl en genen

De verschillen in het voorkomen van kanker tussen Europese landen wordt veroorzaakt door leefstijlfactoren en genetische factoren. Zo hebben de meeste mensen in ons land een lichte huid. Met dit huidtype is de kans op verbranding bij blootstelling aan zonlicht groter, waardoor er een grotere kans is op het krijgen van een melanoom.

Daarnaast is het aantal rokende vrouwen de afgelopen tientallen jaren in Nederland relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen. Dit verklaart waarom longkanker vaker voorkomt bij Nederlandse vrouwen.

Goede kwaliteit van zorg

Doordat kanker vaker voorkomt in Nederland is de sterfte aan kanker hier ook hoger dan in andere Europese landen. De verschillen op dit gebied zijn echter wel kleiner. De relatief hoge overlevingskansen in Nederland kan verklaard worden door de hoge kwaliteit van onze zorg. Hierdoor worden diagnoses vroeger gesteld en is de behandeling effectiever.

Aanbevelingen voor de preventie van kanker

Het is langer bekend dat in Nederland kanker relatief vaker wordt vastgesteld dan in andere Europese landen. Dit ligt deels aan de goede kwaliteit van de registratie van diagnoses in Nederland, maar ook voeding en leefstijl spelen een rol.

Op basis van wereldwijd onderzoek naar voeding, leefstijl en kanker weten we dat ongeveer 40 procent van alle gevallen van kanker voorkomen kan worden. Er zijn geen garanties tegen kanker, maar door gezond te eten en leven kun je je kans op kanker wel verkleinen. 

De 10 aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds verkleinen de kans op kanker. Het opvolgen van deze aanbevelingen bieden – naast verstandig zonnen en niet roken - de beste kans op een leven zonder kanker.


Bron: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Europese vergelijking: vaker kanker in Nederland.