Informatie over leefstijl helpt mensen met kanker

Onze collega, Merel van Veen, promoveert op 18 september aan de universiteit van Wageningen. Uit haar proefschrift is gebleken dat mensen die na de diagnose meer bewegen en gezonder eten een betere kwaliteit van leven ervaren.

Ook zag Merel van Veen in haar onderzoek, wat zij bij Wageningen Universiteit en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) uitvoerde, dat mensen na een kankerdiagnose vaak geen of heel weinig voorlichting over leefstijl en voeding krijgen. Dat is niet geheel verwonderlijk, als je bedenkt dat de meeste zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen en artsen, niet getraind zijn om leefstijladvies te geven. 

Speciaal daarom is de website Voedingenkankerinfo.nl ontwikkeld, gebaseerd op bevindingen van dit promotieonderzoek. Deze website maakt betrouwbare informatie over voeding en kanker eenvoudig beschikbaar. 

Informatie over preventie, tijdens en na afloop van kanker
Veel groente en fruit, weinig rood vlees, geen bewerkt vlees en liever geen alcohol, dat is de kern van de aanbevelingen voor kankerpreventie. Voor voldoende beweging ligt de norm op een half uur matig intensief bewegen per dag. Weinig mensen halen deze normen. Ook zijn de normen extra lastig te realiseren voor mensen die herstellen van kanker. In het onderzoek vulden mensen na een darmkankerbehandeling een vragenlijst in. Het bleek dat mensen na een darmkankerbehandeling veel behoefte hebben aan informatie en advies over voeding tijdens en na kanker.

Gezonde voeding draagt bij aan herstel
Verder laat het onderzoek zien dat al kort na de operatie patiënten de overtuiging hebben dat gezonde voeding bijdraagt aan hun herstel. Als zorgprofessionals informatie over voeding geven, dan versterkt dit deze overtuiging. 78% van de patiënten die informatie kregen, was ook daadwerkelijk iets gezonder gaan eten, ten opzichte van 42% van de mensen die geen informatie kregen. Uit het onderzoek bleek dat mensen die na darmkanker meer bewegen en gezonder eten dan gemiddeld, minder vermoeid zijn en een beter algeheel functioneren ervaren.

Advies door verpleegkundige
Naast patiënten werden ook oncologieverpleegkundigen, de spil in kankerzorg, bevraagd. Bijna de helft van de oncologieverpleegkundigen geeft aan dat ze te weinig kennis hebben om advies te geven over voeding en beweging. Zij willen echter wel graag informatie geven over leefstijl.

Voedingenkankerinfo.nl
Onderdeel van het promotieonderzoek was de ontwikkeling van de website Voedingenkankerinfo.nl.

“We wilden een plek maken op internet waar je zeker weet dat de informatie betrouwbaar is", vertelde Merel. “We wilden deze informatie beschikbaar maken voor mensen met kanker, voor zorgprofessionals en voor het algemeen publiek.” 

Op de website geven diëtisten en voedingswetenschappers antwoord op veelgestelde vragen en reacties op fabels en hype-diëten die in de media worden verkondigd. De website biedt mensen die leven met kanker en hun zorgprofessionals handvatten en nodigen mensen uit om hun vragen te stellen. 

Naar aanleiding van de resultaten van het promotieonderzoek is de website nog verder uitgebreid. Zo is de Advieswijzer voor professionals toegevoegd. Dit is een hulpmiddel voor zorgverleners waarmee zij kunnen zien welke informatie zij aan patiënten kunnen (mee)geven. 

Sinds 2017 is de website ondergebracht bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, zodat de website na de onderzoeksfase voortgezet wordt, de kwaliteit geborgd is en informatie actueel blijft. 


Meer lezen over onderzoek naar voeding, leefstijl en kanker.