Vragen over Schenken met Belastingvoordeel

Dank je wel dat je interesse hebt in het steunen van ons werk!

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over Schenken met Belastingvoordeel. 

 1. Wat is het voordeel van Schenken met Belastingvoordeel (periodiek schenken)?
 2. Wat zijn de voorwaarden voor Schenken met Belastingvoordeel (periodiek schenken)?
 3. Hoe regel ik een schriftelijke schenkingsovereenkomst?

 4. Wat zijn de voorwaarden voor het stopzetten van een periodieke schenking?

 5. Hoe kan ik belasting terugvragen?

 6. Hoe lang duurt het verwerken van de schenkingsovereenkomst? 
 7. Wat is het RSIN/fiscaal nummer van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds? 

1. Wat is het voordeel van Schenken met Belastingvoordeel (periodiek schenken)?

Het voordeel van schenken met belastingvoordeel (ookwel periodiek schenken genoemd) is dat de gift volledig aftrekbaar is van de belasting. Een normale gift is dit niet.

Afhankelijk van je inkomen kun je 30 - 50% van je gift terugkrijgen van de belasting. Met de rekenhulp kan je zelf het voordeel berekenen.

Het voordeel voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is dat wij voor meerdere jaren op je steun kunnen rekenen. Het geeft ons zekerheid in de financiële planning. Zo zijn wij beter in staat om onderzoek naar voeding, leefstijl en kanker op lange termijn te financieren. 

Let op: elke gift vóór het sluiten van een schenkingsovereenkomst is geen periodieke gift, maar een gewone gift.


2. Wat zijn de voorwaarden voor Schenken met Belastingvoordeel (periodiek schenken)?

Er zijn enkele belangrijke voorwaarden om te schenken met belastingvoordeel:

 • de schenking moet periodiek zijn,

 • je schenkt voor een periode van minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag,

 • je gift is vastgelegd in een schriftelijke schenkingsovereenkomst,

 • het goede doel heeft een ANBI-status.


3. Hoe regel ik een schriftelijke schenkingsovereenkomst?

Voor het belastingvoordeel heb je een schenkingsovereenkomst nodig. Hiervoor hoef je alleen het formulier schenken met belastingvoordeel in te vullen. Hierop geef je aan welk bedrag en in welke termijnen je wilt schenken. 

Heb je een (fiscale) partner? Dan is ook een handtekening van je partner nodig.

Stuur het ondertekende formulier naar:

Wereld Kanker Onderzoek Fonds
t.a.v. Laurens van Riet
Antwoordnummer 11717
1000 RA Amsterdam

Als wij de overeenkomst van je hebben ontvangen, ondertekenen wij het formulier in tweevoud. Één ondertekend exemplaar is voor jou, het andere formulier voor ons. 

Let op: je hoeft het schenkingsformulier niet naar de Belastingdienst op te sturen. Het formulier is voor je eigen administratie. Bewaar de overeenkomst wél goed. Mocht de belastingdienst ernaar vragen dan moet je het document kunnen overhandigen als bewijs. 


4. Wat zijn de voorwaarden voor het stopzetten van een periodieke schenking?

Een schenkingsovereenkomst van 5 jaar eindigt automatisch na 5 jaar. Heb je een schenkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan mag je de schenking na verloop van 5 jaarlijkse termijnen stopzetten.

In de volgende gevallen is het mogelijk om eerder dan na vijf jaar de overeenkomst te beëindigen:

 • bij overlijden van de schenker of bij overlijden van een ander dan de schenker (ingevuld in de overeenkomst);
 • bij arbeidsongeschiktheid van de schenker;
 • bij onvrijwillige werkloosheid van de schenker; 
 • bij verlies van ANBI-status van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds of
 • bij faillissement van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

5. Hoe kan ik belasting terugvragen?

Wil je profiteren van het belastingvoordeel, dan moet je belastingaangifte doen. Tijdens de aangifte kun je bij ‘aftrekposten giften' onder het kopje ‘periodieke giften’ je schenkingsbijdrage over het hele jaar opgeven, zoals vastgelegd in de schenkingsovereenkomst. Ook heb je het transactienummer nodig voor je aangifte. Het transactienummer staat op de door ons ondertekende schenkingsovereenkomst.


6. Hoe lang duurt het verwerken van de schriftelijke schenkingsovereenkomst? 

Zodra wij de volledig ingevulde schenkingsovereenkomsten ontvangen, gaan wij meteen aan de slag. Wij controleren en ondertekenen de formulieren. Eén exemplaar krijg je binnen 1 week van ons terug.  

Het exemplaar dat je van ons ontvangt, is voor je eigen administratie. De Belastingdienst kan het formulier bij je opvragen. 


7. Wat is het RSIN/fiscaal nummer van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds? 

Het RSIN/fiscaal nummer van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is: 805539979.  Dit nummer heb je nodig bij het invullen van de schenkingsovereenkomst.


Meer informatie over Schenken met Belastingvoordeel.