Onderzoek dat we financieren

Steeds meer ontdekken over kanker en kankerpreventie

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is de autoriteit op het gebied van onderzoek naar de preventie van kanker door middel van voeding, gewicht en lichaamsbeweging.

Het doel van ons onderzoek
Al ons onderzoek heeft een belangrijk gemeenschappelijk doel: meer weten en ontdekken over kanker en kankerpreventie.

Onze focus
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds richt zich op onderzoek waarmee we meer inzicht krijgen in hoe kanker zich ontwikkelt en wat we kunnen doen om de kans op kanker te verkleinen. Het gaat om onderzoek naar het verband tussen voeding, voedingspatroon, lichaamsbeweging, gewicht en kanker.

Door de toegenomen overlevingskansen van kankerpatiënten wordt de groep mensen die de behandeling achter de rug hebben steeds groter. Deze groep wordt met een ander vraagstuk geconfronteerd: wat te doen om de kans op terugkeer van kanker te verkleinen? Daarom richten wij ons ook op dit belangrijke onderzoeksgebied.

Wij hebben belangrijke verbanden tussen voeding en leefstijl en het risico op kanker in kaart gebracht, zoals het verband tussen overgewicht en kanker. Wij richten ons ook op onderzoek dat deze verbanden kan helpen verklaren.

Onderzoek sturen, stimuleren en financieren
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds stuurt, stimuleert en financiert onderzoek. Wij sturen en stimuleren onderzoek op het gebied van kankerpreventie door nieuwe onderzoeksprioriteiten te identificeren en vast te stellen. Dat kunnen we doen op basis van de uitgebreide kennis uit onze onderzoeksrapporten en het baanbrekend Continuous Update Project (CUP). Door middel van onze beursprogramma’s voor onderzoek financieren wij innovatieve onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland.