Het beleidsrapport

Aanbevelingen voor beleid om kanker te helpen voorkomen

Het maken van gezonde keuzes in voeding en leefstijl is belangrijk om het risico op kanker te verlagen, en om het aantal gevallen van kanker terug te dringen. Gezonde keuzes zijn niet altijd de vanzelfsprekende of makkelijke keuzes. Daar kunnen we samen veel aan doen.

Handvatten voor beleidsmakers

In 2009 publiceerde het Wereld Kanker Onderzoek Fonds samen met de overige leden uit het WCRF-netwerk het rapport ‘Policy and Action for Cancer Prevention’. Dit rapport laat zien hoe verschillende groepen in de samenleving invloed kunnen hebben op de preventie van kanker. Het geeft beleidsmakers handvatten om actie te ondernemen om een gezonde leefstijl en kankerpreventie te bevorderen.

Het beleidsrapport biedt bovendien achtergrondinformatie over hoe en waarom mensen gedurende hun leven bepaalde gedragspatronen op het gebied van leefstijl ontwikkelen, een analyse van onderzoeken die er op gericht zijn om ongezonde leefstijlen te veranderen, en schattingen van het aantal gevallen van kanker dat voorkomen kan worden door gezonde voeding, lichaamsbeweging en een gezond gewicht. Op basis van dit rapport weten wij dat ongeveer een derde van de meest voorkomende gevallen van kanker in westerse landen voorkomen kan worden door gezond te eten, meer te bewegen en een gezond gewicht te behouden.

Kijk voor informatie over de beleidsactiviteiten van het WCRF netwerk ook op de website van WCRF International.