Beursprogramma voor speciale thema’s

Voor onderzoek met extra prioriteit

Naast ons jaarlijkse (reguliere) beursprogramma hebben we ook het Request for Applications (RFA) beursprogramma voor onderzoek, een beursprogramma voor speciale thema’s met hoge prioriteit. Dit beursprogramma vindt, in tegenstelling tot het jaarlijkse beursprogramma, van tijd tot tijd plaats. Het gaat dan om een speciale oproep aan wetenschappers en onderzoekers om onderzoeksvoorstellen in te dienen op het gebied van specifieke thema’s waaraan hoge prioriteit wordt toegekend.

Onafhankelijk onderzoekspanel

Ook bij dit beursprogramma worden de aanvragen beoordeeld door een onafhankelijk onderzoekspanel. In tegenstelling tot het onderzoekspanel van het reguliere beursprogramma waarin de leden voor een aantal jaren zitting hebben, wordt het onderzoekspanel bij dit beursprogramma tijdelijk samengesteld door wetenschappers die gespecialiseerd zijn in de specifieke thema’s waarvoor we een oproep doen.