Risicofactoren voor kanker

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van kanker.

Uit onderzoek blijkt dat ook de keuzes die je maakt in je voeding en leefstijl hierbij belangrijk zijn. Lees hieronder over de voornaamste factoren die invloed kunnen hebben op je risico op kanker.

Genen

Slechts vijf tot tien procent van de gevallen van kanker komt voort uit specifiek overgeërfde genen. Zo zijn er bijvoorbeeld genen ontdekt die het risico op borst- of darmkanker verhogen. Gelukkig zijn deze zeldzaam. Als er in je familie veel kanker voorkomt, en je daar ongerust over bent, is het aangeraden om dit met je huisarts te bespreken.

Als je deze genen hebt ben je vatbaarder voor kanker, maar dat betekent niet dat je ook daadwerkelijk kanker zult krijgen. Je hebt wel een bovengemiddeld hoog risico op kanker. Maar ook dan kun je je kans op kanker vaak verkleinen door de keuzes die je maakt in je leefstijl.

Infectieziekten

Sommige infectieziekten kunnen het risico op bepaalde soorten kanker verhogen. HPV (humaan papillomavirus) is bekend als risicofactor voor baarmoederhalskanker, terwijl infectie met de bacterie Helicobacter pylori in verband wordt gebracht met maagkanker. Hepatitis B en C verhogen het risico op leverkanker. Door vaccinatie kunnen we het risico van verspreiding van sommige van deze infecties verminderen.

Leefomgeving

Sommige factoren in de leefomgeving kunnen het risico op kanker verhogen, of zelfs kanker veroorzaken. Bijvoorbeeld overmatige blootstelling aan de zon is een risicofactor voor huidkanker. Daarom is het belangrijk dat je jezelf tegen felle zon beschermt.

Ook kunnen bepaalde chemische stoffen, overmatige blootstelling aan röntgenstraling en sommige geneesmiddelen het DNA beschadigen en daarmee het risico op kanker verhogen. Sommige van deze risicofactoren zijn vooral een punt van zorg voor mensen die beroepshalve aan zulke factoren worden blootgesteld. 

Voeding en leefstijl

Ongeveer een derde van de gevallen van de meest voorkomende kankersoorten in westerse landen heeft te maken met ongezonde voeding en leefstijl. In deze schatting zijn de gevallen van kanker die door roken worden veroorzaakt niet meegenomen. Niet roken (of daarmee stoppen) is een van de belangrijkste maatregelen om het risico op kanker te verlagen. Na roken is overgewicht de belangrijkste risicofactor voor kanker waar we zelf invloed op hebben.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds richt zich op het verband tussen onze voeding, leefstijl en kanker.