Borstkanker in cijfers

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland. Ongeveer 1 op de 7 vrouwen krijgt ooit te maken met borstkanker. Borstkanker komt ook bij mannen voor, maar deze aantallen zijn een stuk lager.

Aantal nieuwe gevallen van borstkanker

In 2019 kregen 14.862 vrouwen de diagnose borstkanker. In 2008 waren dit 13.057 vrouwen. Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar.

De diagnose borstkanker werd in 2019 ook bij 132 mannen gesteld. Borstkanker komt bij mannen het meest voor tussen de 60 en 75 jaar.

Aantal mensen met borstkanker

Op dit moment zijn er in Nederland 182.498 mensen die in de afgelopen 20 jaar de diagnose borstkanker hebben gekregen. Dit gaat om 181.489 vrouwen en 1.009 mannen. Zij leven met de gevolgen van borstkanker.

Overleving van borstkanker

Gemiddeld is 87% van de vrouwen met borstkanker vijf jaar na diagnose nog in leven. 

Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker in 1989 overleven meer vrouwen deze vorm van kanker. In de jaren 90 was de 5-jaaroverlevingskansnamelijk 78%. Door het bevolkingsonderzoek kan er eerder ingegrepen worden bij een kleinere tumor. Dit zorgt ervoor dat de behandeling minder ingrijpend is en mensen beter kunnen herstellen.

De overleving van borstkanker hangt af van het stadium waarin de tumor zich bevindt bij diagnose. Zo is vijf jaar na diagnose 99% van de mensen met het vroegste stadium van borstkanker (stadium I) nog in leven, terwijl dit bij het laatste stadium (stadium IV) slechts 30% is.

Sterfte aan borstkanker

Elk jaar sterven er ongeveer 3.000 vrouwen en 25-30 mannen aan borstkanker.


Bron

- Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL, www.iknl.nl, geraadpleegd in september 2020.