Bevolkingsonderzoeken

Bevolkingsonderzoeken en screeningen maken het mogelijk om ziektes in een vroeg stadium te ontdekken of zelfs te voorkomen.

Een bevolkingsonderzoek is een medisch onderzoek bij mensen die geen gezondheidsklachten hebben. Het onderzoek is gericht op het vinden van ziekte, een erfelijke aanleg voor ziekte, of risicofactoren die de kans op ziekte vergroten. Er bestaan in Nederland een paar bevolkingsonderzoeken gericht op verschillende soorten kanker.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Borstkanker is goed te behandelen als het in een vroeg stadium wordt ontdekt. Daarom vindt in Nederland het bevolkingsonderzoek borstkanker plaats. Alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Aan de hand van een mammografie (een röntgenfoto van de borst) kunnen afwijkingen die nog niet voelbaar zijn, opgespoord worden. Deelname is gratis en vrijwillig.

Kijk voor meer informatie over dit bevolkingsonderzoek op de website www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Dikkedarmkanker is één van de best behandelbare vormen van kanker, mits het vroeg wordt ontdekt. Daarom is vroege opsporing van levensbelang. In Nederland is sinds januari 2014 het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker van start gegaan. De invoering van het bevolkingsonderzoek betekent dat alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een uitnodiging krijgen om ontlasting in te leveren. Deze wordt gecontroleerd op bloedsporen. Bloedsporen kunnen eventueel wijzen op darmkanker, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Wanneer je bloedsporen bij de ontlasting hebt, zal verder onderzoek naar de oorzaak van de bloedsporen worden aangeboden. Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig. Dit bevolkingsonderzoek is gestart om een vroege ontdekking mogelijk te maken.

Kijk voor meer informatie over dit bevolkingsonderzoek op de website www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom worden vrouwen in deze leeftijdsgroep uitgenodigd voor een bevolkingsonderzoek. Zij krijgen elke 5 jaar een uitnodiging om zich gratis te laten onderzoeken d.m.v. een uitstrijkje. Lees meer over dit onderzoek op de website www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl.