Leefstijl in Nederland: cijfers 2018

Er is een lichte daling in het aantal rokers en overmatige drinkers onder de volwassenen in Nederland. Het percentage mensen dat te zwaar is, is niet veranderd ten opzichte van 2014.

Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke risico’s voor kanker en andere welvaartziekten. Professionals kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren en het bespreekbaar maken van overgewicht in de spreekkamer. 

Roken
In 2018 gaf 22,4 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. Van de volwassenen gaf 44,2 procent aan nooit gerookt te hebben en 33,4 procent zei vroeger wel gerookt te hebben. Het aandeel volwassen rokers is de afgelopen jaren gedaald.

Alcohol
In 2018 was 9,0 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een zware drinker en 8,2 procent een overmatige drinker. Het aandeel overmatige drinkers is gedaald van 9,9 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018. Het aandeel zware drinkers bleef in deze periode nagenoeg gelijk.

Overgewicht
In 2018 had de helft (50,2 procent) van de volwassenen in Nederland overgewicht, 15 procent had obesitas. Het percentage met overgewicht was in 2014 ongeveer gelijk, het percentage volwassenen met obesitas was iets hoger dan in 2014. 

Van de 4- tot 18-jarigen had 11,7 procent in 2018 overgewicht, en 2,7 procent van deze leeftijdsgroep had obesitas. Dit is niet veranderd ten opzichte van 2014. Overgewicht bij kinderen is erg zorgwekkend, want de kans is groot dat kinderen die te zwaar zijn later op volwassen leeftijd ook last kunnen hebben van overgewicht.

Overgewicht en de kans op kanker
Overgewicht en obesitas vergroten de kans op maar liefst 12 vormen van kanker, waaronder borst- en darmkanker, de twee kankersoorten die in Nederland het meest voorkomen. Eind mei 2018 publiceerde het Wereld Kanker Onderzoek Fonds de bevindingen van de grootste studie ooit naar voeding, leefstijl en kanker. De bevindingen laten zien dat overgewicht, op roken na, de grootste risicofactor is voor kanker.

Toename van het aantal mensen met overgewicht en obesitas betekent dat in de toekomst mogelijk meer gevallen van kanker vastgesteld zullen worden die te maken hebben met overgewicht. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vraagt daarom aandacht voor het groot belang van een gezond gewicht ter preventie van kanker.

Aandacht voor overgewicht in de zorg
Overgewicht is een belangrijke risicofactor, waar wij, als professionals, in de praktijk aandacht aan kunnen besteden. Dit begint bij het signaleren van overgewicht en het bespreekbaar maken van voeding en leefstijl in de spreekkamer, om mensen allereerst bewust te maken van het belang van een gezond gewicht en een gezonde leefstijl. 

Omdat een gezond gewicht behouden een van de belangrijkste stappen is om de kans op kanker te verkleinen ondersteunt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds professionals met verschillende materialen en hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen kunnen je helpen het onderwerp bespreekbaar te maken met je cliënten. 

Wat is een ongezond gewicht?
Met de online BMI-calculator bereken je samen met je cliënten eenvoudig de BMI. Bekijk hier ook een overzicht van factoren die bijdragen aan overgewicht en obesitas op basis van wetenschappelijk onderzoek. 

De beste adviezen voor gezonde voeding en leefstijl
Lees hier onze nieuwe aanbevelingen op het gebied van gezonde voeding en leefstijl, als totaalpakket om de kans op kanker te verkleinen. 

De aanbevelingen zijn ook in een voorlichtingsmodel visueel weergegeven en laat visueel met stoplichtkleuren – groen, oranje en rood – snel zien wat wel of niet past in een gezonde leefstijl. Het voorlichtingsmodel is ook te bestellen als display voor op je bureau en kan ingezet worden in het gesprek met cliënten. 


Definities:

Zware drinkers: Percentage van de bevolking van 18 jaar of ouder dat minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (mannen) of minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (vrouwen).

Overmatige drinkers: Percentage van de bevolking van 18 jaar of ouder dat meer dan 21 glazen per week (mannen) of meer dan 14 glazen per week (vrouwen) drinkt.

Bronnen voor cijfers over leefstijl in Nederland: