Presentatie Matty Weijenberg tijdens de Masterclass Diet and Cancer

Bij het ontstaan van kanker zien onderzoekers verbanden tussen leefstijlfactoren enerzijds en het risico op kanker anderzijds. Maar wat zijn nu eigenlijk de onderliggende mechanismen?

Zoektocht naar mechanismen
Prof. Matty Weijenberg van Maastricht University en haar team onderzoeken deze mechanismen binnen de Nederlandse Cohort Studie [1] naar voeding en kanker onder leiding van prof. Piet van den Brand. 

Tijdens de Masterclass Diet and Cancer in Wageningen eerder dit jaar (waarover je in de komende edities van Nieuws voor professionalssteeds meer reportages kan lezen) vertelde prof. Weijenberg over de stand van zaken in haar onderzoeksgebied. Hierbij een highlight uit haar presentatie:

“Lichaamslengte en overgewicht zijn bekende risicofactoren voor verschillende vormen van kanker. Maar de exacte mechanismen hiervoor zijn nog niet ontrafeld. Tijdens het leven zijn er perioden waarin er sprake is van meer groei, zoals gedurende de groeispurt. In deze periode zijn er hormonale veranderingen. De vraag is of groei gedurende deze gevoelige perioden, zowel lengtegroei als groei door overgewicht, een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van kanker later in het leven. 

Door gebruik te maken van moleculaire markers proberen we daar meer inzicht in te krijgen. 

Enerzijds maken we in ons onderzoek gebruik van het feit dat mensen verschillen in de mate waarin ze een genetische aanleg hebben om snel te groeien of niet. Anderzijds maken we gebruik van informatie over de moleculaire veranderingen die hebben plaatsgevonden in de kanker. 

Zo zijn niet alle kankers gelijk ook al vinden ze plaats in hetzelfde orgaan of bevinden ze zich in hetzelfde stadium. De moleculaire veranderingen in de tumor kunnen een indruk geven van de onderliggende biologische processen die van belang zijn in relatie tot groei zowel van kanker als van het lichaam. 

Resultaten van dit onderzoek kunnen uiteindelijk ook bijdragen aan het opstellen van gepersonaliseerde adviezen over voeding en beweging ter preventie van kanker.”

Over de Masterclass Diet and Cancer
Experts op het gebied van onderzoek naar voeding en kanker van over de hele wereld kwamen van 4 t/m 6 februari dit jaar in Wageningen samen om de laatste stand van de wetenschap te presenteren en bespreken en om inspiratie op te doen voor nieuw onderzoek. Lees meer over de Masterclass.

De driedaagse Masterclass Diet and Cancer werd voor de derde keer georganiseerd door Wageningen University en de VLAG Graduate School in samenwerking met World Cancer Research Fund International en het Wereld kanker Onderzoek Fonds.  


Bronnen

[1] Voor de Nederlandse Cohort Studie naar voeding en kanker (NLCS) zijn meer dan 120.000 Nederlanders tussen de 55 en 69 jaar ondervraagd over hun voedingsgewoonten, lichaamslengte en gewicht. Ook zijn van deze respondenten DNA-materiaal opgeslagen om te gebruiken voor genetisch onderzoek. Na de gegevensverzameling zijn de respondenten ruim 20 jaar gevolgd.