Online cursus Nutrition and Cancer

Volg de online cursus Nutrition and Cancer van Wageningen University & Research! Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en WCRF International.

Over deze cursus

In de cursus Nutrition and Cancer leer je meer over welke rol voeding en leefstijl spelen bij het ontstaan en de progressie van kanker. Je maakt kennis met de laatste wetenschappelijke inzichten en je ontdekt welk wetenschappelijk bewijs ten grondslag ligt aan voedingsrichtlijnen en hoe dit het beste gecommuniceerd kan worden.

Professor Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekte aan Wageningen University & Research en één van de docenten: “Voeding en leefstijl spelen een grote rol bij de preventie van kanker. Hier is veel wetenschappelijk bewijs voor. Er is – en wordt echter veel minder onderzoek gedaan naar de rol van voeding bij de progressie van kanker. Toch komt er steeds meer bewijs dat gezonde voeding een gunstige rol kan spelen bij en na de behandeling van kanker. In de cursus besteden we ook hier aandacht aan."

Inhoud van de cursus

De online cursus bestaat uit vijf modules. Vier modules zijn gratis te volgen, de vijfde module is voor de deelnemers die het gecertificeerde programma volgen.

Module 1

In deze module leer je meer over de relatie tussen voeding en de ontwikkeling van kanker. Ook worden hier de verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek besproken waarmee deze relatie in kaart wordt gebracht.

Professor Ellen Kampman: “Om te kunnen concluderen dat een bepaalde voeding een rol speelt bij kanker moeten de resultaten van verschillende soorten onderzoek naast elkaar worden gelegd en worden samengevoegd”.

Module 2

Deze module staat in het teken van het nieuwe expertrapport van het World Cancer Research Fund netwerk, Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Je leert meer over de voedings- en leefstijlfactoren die in verband staan met kanker. Ook worden de nieuwe aanbevelingen ter preventie van kanker besproken.

Module 3

Leer in deze module meer over de interactie tussen voeding en genen en hoe dit de kans op kanker kan beïnvloeden.

Dr. Fränzel van Duijnhoven: "Waarom krijgt de ene persoon kanker en de andere niet? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Met onderzoek naar de interactie tussen voeding en genen in relatie tot kanker wil ik een antwoord vinden op deze vraag. In de online cursus bespreken we wat dit type onderzoek inhoudt en hoe het kan bijdragen aan het maken van richtlijnen over voeding."

Dr. Dieuwertje Kok: “Ik ben gefascineerd door DNA methylering. Deze vorm van epigenetica speelt een belangrijke rol bij het aan- en uitzetten van genen. Wat dit onderwerp zo bijzonder maakt is dat veel epigenetische kenmerken beïnvloed worden door voeding, leefstijl en andere factoren. In de online cursus zullen we specifiek aandacht besteden aan de rol van folaat en andere B-vitaminen in relatie tot DNA methylering en kankerrisico."

Module 4

Mensen die kanker hebben of hebben gehad hebben behoefte aan goed onderbouwd advies op het gebied van voeding en leefstijl. In deze module wordt aandacht besteedt aan onderzoek bij kankerpatiënten.

Module 5

In de laatste module leer je meer over het belang van goede en eenduidige communicatie over kankerpreventie richting het grote publiek. Deze module is alleen beschikbaar voor deelnemers die het gecertificeerde programma volgen. Germund Daal, hoofd Communicatie en Gezondheidsvoorlichting bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft een bijdrage geleverd aan het onderdeel communicatie over kankerpreventie.

Germund Daal: "Goede communicatie over de relatie tussen voeding, leefstijl en kanker is van groot belang. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek moet vertaald worden naar begrijpelijke taal voor het algemeen publiek. Alleen op deze manier kunnen mensen goede keuzes maken die hun risico op kanker verlagen."

Voor wie is de cursus?

Deze cursus is vooral nuttig voor professionals (in opleiding) uit verschillende vakgebieden die verband houden met voeding of oncologie (bijv. diëtisten, gezondheidsbeleidsmakers, artsen, zorgverleners, voedingsvoorlichters, en voedingswetenschappers). Maar in principe kan iedereen die interesse heeft in het onderwerp voeding en kanker de cursus volgen. (De cursus is geheel Engelstalig.)

Wat ga ik leren?

  • Opzet van onderzoek naar het verband tussen voeding en kanker
  • Risicofactoren op het vlak van voeding en levensstijl voor de ontwikkeling van en overlevingskansen bij kanker
  • De mechanismen waarmee voeding invloed kan hebben op het ontstaan van kanker
  • Richtlijnen voor kankerpreventie voor het grote publiek en voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.
  • Welk wetenschappelijk bewijs ten grondslag ligt aan voedingsrichtlijnen

Wil je een certificaat halen? Lees meer over het Professional Certificate Programe

Wie zijn de docenten?

Dr. Fränzel van Duijnhoven

Dr. Fränzel van Duijnhoven performs research focused on the role of dietary and lifestyle factors, in the development and progression of sporadic as well as hereditary colorectal cancer. Her research is particularly directed at investigating underlying mechanisms by evaluating associations of lifestyle factors in specific (genetic) subgroups or by evaluating gene-lifestyle interactions in an epidemiological setting. She collaborates with several investigators and cohort consortia around the world and has published over 80 articles in international peer reviewed journals.

Prof. Dr. Ir. Ellen Kampman

Professor Ellen Kampman is professor in Nutrition and Disease at Wageningen University & Research. Within her research group, observational epidemiological studies and human intervention trials are performed on the role of nutrition and other lifestyle factors in the occurrence and prognosis of cancer. She is involved in numerous Dutch and international projects, member of several committees and advisory boards and has published over 170 articles in international peer reviewed journals.

Dr. Dieuwertje Kok

The research of Dr. Dieuwertje Kok focusses on the relation between nutrition and cancer with a strong emphasis on mechanistic and clinical research. She wants to integrate knowledge from different disciplines to better understand risk factors for cancer development and progression. As a consequence, her work is strongly characterized by a multidisciplinary approach. Currently, she is working on the integration of epigenetic, transcriptomic, metagenomic and other complex molecular datasets from animal and human studies with a strong link to intestinal health and cancer research in clinical practice.

Schrijf je nu in voor de cursus Nutrition and Cancer