Een interview over de opleiding 'remissiecoach'

A plus Opleidingen biedt de opleiding 'remissiecoach' aan (oftewel coachen na kanker). Tijdens de opleiding wordt het rapport 'Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective' ingezet.

Wij interviewden Alien Oelen-Jurjens, docente aan de A plus Opleidingen die de opleiding 'remissiecoach' geeft, om meer over de opleiding te horen. 

Wat houdt de opleiding ‘remissiecoach’ precies in?
Door tijdige opsporing en betere behandelingen overleven steeds meer mensen de ziekte kanker. Er is steeds meer vraag naar ondersteuning en begeleiding in de zorg voor mensen die herstelende (ofwel in remissie) zijn na de behandeling van kanker. 

Kanker heeft veel impact. Het is vaak lastig om na kanker de draad van het leven weer op te pakken. 

Kanker is een onvoorspelbare ziekte en de gevolgen kunnen ingrijpend zijn; zoals verlies van gezondheid, moeite met terugkeer naar het werk (of niet meer kunnen werken), veranderingen in relaties met familie en vrienden en angst voor terugkeer van de ziekte. Daarom is het belangrijk dat mensen goede nazorg krijgen in de periode na het herstel van kanker.

De opleiding ‘remissiecoach’ is bedoeld om mensen op te leiden tot een empathische en inspirerende coach om mensen te begeleiden in dit traject.

Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Aandacht psychische en sociale gevolgen van kanker
  • Karakterverandering
  • Lichamelijke effecten op lange termijn
  • Vermoeidheid
  • Angst
  • Cognitieve problemen
  • Oppakken dagelijks leven
  • Werkhervatting
  • Nazorg, herstel op het gebied van vitaliteit
  • Voeding, beweging, ontspanning en slaap

Voor wie is de opleiding bedoeld?
Voor iedere leefstijl-, gezondheids- en zorgprofessional is de opleiding toegankelijk. Maar ook voor mensen die werk gerelateerd te maken hebben met deze specifieke doelgroep, zoals mantelzorgers. 

Hoe wordt het rapport ‘Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective’ van Wereld Kanker Onderzoek Fonds tijdens de opleiding ingezet?
Tijdens de lesdagen komen diverse thema's aan de orde, zoals voeding en beweging en positieve gezondheid. Het rapport is voor het thema 'leefstijl' een belangrijke wetenschappelijke bron. 

Wat vinden jullie (docenten/trainers) van ons rapport?
Naast dat het een waardevol rapport is (wetenschappelijk onderbouwd), kunnen we het ook makkelijk integreren in het lesaanbod, kennis is er om te delen, en naast de sheets en hand-outs, is het rapport als boek ook makkelijk door te bladeren en iets op te zoeken tijdens de les. Daarnaast kunnen de studenten het gemakkelijk mee naar huis nemen om te studeren. 

Ook informeren we cursisten over het voorlichtingsprogramma ‘Over Leven met kanker’ van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Het is laagdrempelig, helder en transparant. 

De website Voedingenkankerinfo.nl is hierbij een belangrijke informatiebron. 


Lees hier wat studenten van het rapport ‘Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective’ vinden:

"Een zeer interessant boek! Mooi dat er ook verwijzingen bij staan naar de onderzoeken (bronnen). Ik denk dat het een goed idee zou zijn om een notendop-versie van dit boek te maken om te kunnen geven aan cliënten in versimpeld taalgebruik."

"Het rapport geeft mooi weer wat er uit jaren lange onderzoeken naar voren is gekomen ten aanzien van voeding en beweging. Het is een mooi naslagwerk. Wat ik gebruik om te adviseren en te motiveren. Daarnaast gebruik ik de afbeeldingen van Wereld Kanker Onderzoek Fonds / hoe verklein ik mijn kans op kanker en factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van kanker in mijn praktijk."

"De literatuur uit het rapport 'Diet, Nutrition, Psysical Activity and cancer: a Global Perspective' heb ik met veel interesse gelezen. Vooral het stuk over de rol van voeding is zeer waardevol voor mij en gebruik ik vaak. Dit gedeelte is voor veel mensen een extra stimulans om gezonde keuzes m.b.t. voeding te maken."

Meer informatie of aanmelden voor de opleiding? Kijk dan hier