Eerdere edities nieuwsbrief professionals

Esther Heijkoop

Preventie is een belangrijk thema: ook bij patiënten met diagnose kanker

Op 20 juni 2019 gaf Esther Heijkoop een presentatie over de richtlijnen voor kankerpreventie van het WKOF op het symposium 'Oncologie in perspectief'.

Alina Vrieling

Onderzoek naar leefstijl na diagnose blaaskanker

Zijn er factoren die het risico op terugkeer van een blaastumor verlagen? En die de kwaliteit van leven na diagnose blaaskanker kunnen verhogen? Deze vraag staat centraal in de UroLife studie.

Opleiding Remissiecoach

Een interview over de opleiding 'remissiecoach'

A plus Opleidingen biedt de opleiding 'remissiecoach' aan (oftewel coachen na kanker). Tijdens de opleiding wordt het rapport 'Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective' ingezet.

Kunnen voeding en leefstijl het ziektebeloop bij darmkanker beïnvloeden?

Deze vraag staat centraal in de COLON-studie, een lopend wetenschappelijk onderzoek bij darmkankerpatiënten van Wageningen University & Research.

Gerson-dieet

Gerson-dieet is gevaarlijk

Het Gerson-dieet kan kanker niet genezen; het kan juist gevaarlijk zijn. We benadrukken dat voeding belangrijk is ter ondersteuning van de reguliere behandeling maar geen vervanging daarvan is.

Man met meetlint om zijn buikomvang

Leefstijl in Nederland: cijfers 2018

Er is een lichte daling in het aantal rokers en overmatige drinkers onder de volwassenen in Nederland. Het percentage mensen dat te zwaar is, is niet veranderd ten opzichte van 2014.

Matty Weijenberg tijdens de Masterclass Diet and Cancer

Presentatie Matty Weijenberg tijdens de Masterclass Diet and Cancer

Bij het ontstaan van kanker zien onderzoekers verbanden tussen leefstijlfactoren enerzijds en het risico op kanker anderzijds. Maar wat zijn nu eigenlijk de onderliggende mechanismen?

Matty Weijenberg en Colinda Simons

Gebeurtenissen vroeg in het leven en het risico op borstkanker

Prof. Matty Weijenberg en dr. Colinda Simons doen onderzoek naar de invloed van voeding en leefstijl op jonge leeftijd in relatie tot het risico op kanker later in het leven.

Stephen Hursting

Onderzoek voor de toekomst tijdens de Masterclass Diet and Cancer

Van 4 tot 6 februari 2019 vond in Wageningen voor de derde keer de Masterclass Diet and Cancer plaats. Het was een unieke kans voor alle onderzoekers wereldwijd die zich met voeding en kanker bezighouden.

Annaleen Koole

Supplementgebruik en vermoeidheid na dikkedarmkanker

Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht bij mensen die dikkedarmkanker hebben gehad.