Onderzoek naar de kwaliteit van leven bij dikkedarmkanker

Mensen met dikkedarmkanker maken zich zorgen over of en hoe lang ze zullen overleven en wat de kwaliteit van leven na behandeling zal zijn.

Dr. Bours van de Maastricht University gaat onderzoeken of het opvolgen van onze aanbevelingen voor kankerpreventie invloed heeft op de kwaliteit van leven na de diagnose darmkanker.

Dikkedarmkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Er leven momenteel zo’n 75.000 mensen bij wie in de afgelopen tien jaar darmkanker is geconstateerd. Ieder jaar komen daar zo’n 15.000 mensen met de diagnose darmkanker bij. We verwachten dat het aantal nieuwe gevallen van darmkanker de komende jaren alleen maar zal toenemen, mede door de vergrijzing.

Wat voor klachten ervaren mensen met dikkedarmkanker vaak?

Dr. Bours: “Als darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt is de overlevingskans goed. Maar de behandeling voor darmkanker kan blijvende klachten geven en het dagelijks functioneren enorm beïnvloeden. Veel patiënten klagen na de behandeling vaak over ernstige vermoeidheid en zenuwpijn of doofheid in met name handen en voeten (perifere neuropathie). Veel van deze mensen hebben vragen of ze door middel van veranderingen in hun eigen leefstijl hun klachten kunnen verminderen en hun gezondheid kunnen bevorderen.”

Waarom gaat u dit onderzoek doen?

Dr. Bours: “Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds adviseert mensen die kanker hebben gehad om na afloop van de behandeling de leefstijladviezen ter preventie van kanker te volgen op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en lichaamsgewicht. Het is op dit moment niet duidelijk of het voldoen aan deze aanbevelingen een positief effect heeft op de kwaliteit van leven bij specifiek darmkankerpatiënten. Daarom gaan wij hier in dit onderzoek naar kijken.

We evalueren of het opvolgen van alle aanbevelingen tezamen invloed heeft en we kijken ook welke invloed de specifieke aanbevelingen omtrent voeding, lichaamsbeweging en gewicht afzonderlijk van elkaar uitoefenen.”

Hoe gaat uw onderzoek in zijn werk?

Dr. Bours: “Voor dit onderzoek maken we gebruik van gegevens van de Energy for life after ColoRectal cancer (EnCoRe) studie. Dit is een langlopende cohortstudie bij mensen met darmkanker. Deze studie is in 2012 gestart aan het Maastricht University Medical Center+ om de invloed van leefstijlfactoren op gezondheid en kwaliteit van leven bij mensen met darmkanker in kaart te brengen. Momenteel doen er al ruim 450 mensen met darmkanker mee aan de EnCoRe-studie.”

“We volgen de mensen die deelnemen aan de studie vanaf het moment van diagnose tot vijf jaar na het eindigen van de behandeling. Getrainde diëtisten voeren tijdens deze periode op verschillende momenten diverse metingen uit bij de mensen thuis. Zo meten we direct na diagnose nog voordat de behandeling start, en vervolgens meten we ook op 6 weken, 6 maanden, 1, 2 en 5 jaar na de behandeling.

We meten hierbij onder meer het volgende:

  • Kwaliteit van leven, vermoeidheid en mate van perifere neuropathie met behulp van gedetailleerde vragenlijsten. Om kwaliteit van leven in kaart te brengen, gebruiken we de officiële EORTC Quality of Life Questionnaire. Hiermee meten we de algehele kwaliteit van leven en o.a. specifiek het fysiek en sociaal functioneren en of iemand zijn of haar rollen nog kan vervullen, zoals op het werk en thuis.
  • De voedingsinname met behulp van een 7-daagse opschrijfmethode. Daarvoor vullen deelnemers een week lang een voedingsdagboek in.
  • Mate van lichaamsbeweging via een vragenlijst, aangevuld met metingen aan de hand van zogenaamde versnellingsmeters die de fysieke activiteit gedurende een periode van 7 dagen nauwkeurig registreren.
  • Lichaamslengte, gewicht, middel- en heupomtrek, huidplooidikte en knijpkracht.”

Wat is het doel van het onderzoek?

“De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen om de bestaande leefstijlaanbevelingen voor mensen met darmkanker aan te scherpen. Hierdoor kunnen zij weloverwogen keuzes maken in hun voeding, mate van lichaamsbeweging en met betrekking tot hun lichaamsgewicht om zo hun eigen kwaliteit van leven te bevorderen”, aldus dr. Bours.