Zorgen voor elkaar, zorgen voor jezelf

Kleine geluksmomentjes kunnen veel betekenen in tijden dat iemand het zwaar heeft, wat voor veel mantelzorgers dagelijkse kost is. Wij spraken met Maria Grijpma en Inge Jager over hun boek Klein geluk voor de mantelzorger.

Maria en Inge hebben jarenlange ervaring als coach en trainer. Ook weten ze hoe het is om mantelzorger te zijn. Maria is al een aantal jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer die alleen in Amsterdam woont. Maria woont zelf in Eindhoven. Zij logeert elke twee weken twee dagen bij hem en regelt dan van alles, zoals hulp bij sociale contacten en medische zaken. Inge deed mantelzorgtaken voor een oude buurvrouw en voor haar schoonmoeder. Inge en Maria weten als geen ander hoe groot het belang is om als mantelzorger goed voor jezelf te zorgen, anders is het gewoon niet vol te houden.

Meer bewustwording

Inge en Maria weten hoe intensief zorgen voor een ander kan zijn. “Hier kies je niet zelf voor, dat overkomt je. Als de zorg voor een ander structureel is, wordt het steeds zwaarder. Mantelzorgers verliezen zichzelf dan uit het oog en overbelasting ligt op de loer. Bewustwording hierover is van groot belang."

Met die bewustwording zijn Inge en Maria ook hard bezig. Door middel van workshops en hun boek Klein geluk voor de mantelzorger genereren zij meer aandacht voor het welzijn van de mantelzorger.

“Het idee om een boek te schrijven voor mantelzorgers is voortgekomen uit ons eerste boek: Handboek voor klein geluk. Dit boek sloeg goed aan waardoor we gingen nadenken over een tweede boek. Tijdens een van onze workshops van ons eerste boek zijn we in contact gekomen met mantelzorgers. Omdat die het vaak heel zwaar hebben en de zorg voor zichzelf vaak uit het oog verliezen, hebben we besloten een feestelijk cadeauboek voor hen te schrijven, met zogenaamde ‘recepten’ voor geluk en zelfzorg.”

Je lijf voelen

Tijdens workshops en trainingen beginnen Maria en Inge altijd met een oefening om bewust te worden van het eigen lichaam. “Omdat mantelzorgers met hun hoofd zo in de zorgstand staan, vergeten ze vaak hun lijf. Wij leren ze dan te luisteren naar wat ze op dat moment nodig hebben. Wanneer ze dat een aantal keer per dag doen, zijn ze aan het einde van de dag minder moe dan wanneer ze de hele dag in hun hoofd alleen met de zorg bezig zijn.”

Stilstaan bij wat je vrolijk maakt

Kleine geluksmomentjes creëren door even stil te staan bij wat je vrolijk maakt, is ook een aandachtspunt tijdens de workshops van Inge en Maria. “Instinctief letten we op alles wat er niet goed gaat, daar kunnen we niets aan doen. Maar even stilstaan bij wat een glimlach op ons gezicht heeft getoverd, kan een grote impact hebben op het geluksgevoel. Dat kan iets heel simpels zijn zoals een begroeting van iemand op straat.

Die kleine geluksmomentjes kunnen veel betekenen in tijden dat iemand het zwaar heeft, wat voor veel mantelzorgers dagelijkse kost is. Natuurlijk mag er even geklaagd worden, maar de hele dag door doet weinig voor het geluksgevoel. Wat er dan beter gedaan kan worden is 10 minuten de tijd nemen om lekker te klagen en alles eruit te gooien wat er dwars zit. Dat lucht echt op!”

Inge en Maria hebben 5 tips voor mantelzorgers:

  1. Focus op je ademhaling.
  2. Ga naar buiten.
  3. Zorg dat je een goede nachtrust hebt, desnoods in een andere kamer dan diegene voor wie je zorgt.
  4. Spreek erover met iemand anders. Je moet af en toe je hart kunnen luchten als je het zwaar hebt.
  5. Zorg dat je een goede band hebt met je huisarts. Ga op zoek naar een andere huisarts als dat niet het geval is. De huisarts is je bondgenoot en degene die je door deze zware tijden helpt.

Wat is een mantelzorger precies? Hier is een officiële definitie voor: Wanneer iemand minimaal acht uur per week voor een naaste zorgt, dit langer dan drie maanden doet en hier niet voor betaald krijgt.