Inspirerende middag voor professionals

Verslag workshop Verklein de kans op kanker

Eind mei organiseerde het Wereld Kanker Onderzoek Fonds de workshop Verklein de kans op kanker voor gezondheidsprofessionals. Tijdens deze workshop leerden professionals als diëtisten en gewichtsconsulenten meer over onze 10 aanbevelingen ter preventie van kanker en hoe ze kankerpreventie bij hun cliënten bespreekbaar kunnen maken. 

In totaal deden ongeveer 50 gezondheidsprofessionals mee aan de twee workshopmiddagen die wij organiseerden. De deelnemers wilden tijdens de workshop meer inzicht krijgen in het verband tussen voeding, leefstijl en kanker. In het eerste deel van de workshop gingen we dieper in op onze tien aanbevelingen ter preventie van kanker. De deelnemers werd duidelijk dat deze aanbevelingen het best onderbouwde advies over de preventie van kanker tot nu toe is en dat het belangrijk is dat ze hun cliënten hiervan op de hoogte brengen. 

Vragen over soja en borstkanker

Een echte eyeopener voor de professionals was dat er aanwijzingen zijn dat soja de overlevingskansen bij borstkankerpatiënten mogelijk kan verbeteren. Er kwamen veel vragen uit de zaal, omdat de algemene gedachte was dat soja juist een negatieve invloed op de overleving van borstkanker zou hebben. Deze aanwijzingen komen uit onze recente meta-analyse naar de overleving van borstkanker. Wij benadrukken wel dat deze bevindingen eerste aanwijzingen zijn en dat er meer onderzoek nodig is om deze verbanden en de mechanismen erachter beter te kunnen begrijpen voordat we aanbevelingen kunnen doen.

Oefenen in rollenspellen

Na het inhoudelijke gedeelte over de tien aanbevelingen, kregen de deelnemers een inspirerende presentatie van gedragspsychologe Tiny Geerets over hoe de motivatie van mensen van invloed is op de keuzes die ze maken in hun gedrag. De meeste gaven aan het lastig te vinden om kankerpreventie in de praktijk met een cliënt te bespreken. Een cliënt komt immers voor iets heel anders in de praktijk langs. Aan de hand van verschillende casussen hebben de deelnemers in rollenspellen geoefend hoe ze kankerpreventie toch bespreekbaar kunnen maken bij hun cliënten.

De workshop is in zijn geheel positief beoordeeld en de deelnemers gaven aan het een leuke combinatie van theorie en toepassing in de praktijk te vinden.

Tips om kankerpreventie in de praktijk te bespreken

  1. Zoek een haakje: Als je cliënt een doelstelling nastreeft die binnen de 10 aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds past, zoals afvallen, kan je hierop aanhaken door te vertellen dat dit doel ook het risico op kanker verlaagt.
  2. Vraag door: Stel vooral open vragen en vraag door naar wat je cliënt uiteindelijk wil bereiken. Bijvoorbeeld gelukkig zijn, fit blijven of de kleinkinderen zien opgroeien.
  3. Sla een brug: Geef een compliment als je cliënt een leefstijldoelstelling heeft bereikt die het risico op kanker kan verlagen en sla vervolgens een bruggetje naar de volgende te nemen stap die het risico op kanker kan verlagen.
  4. Wijs de weg naar meer informatie: Je kan het onderwerp kankerpreventie onder de aandacht brengen door voorlichtingsmateriaal zichtbaar in de praktijk of wachtkamer te hangen of leggen. Bestel de voorlichtingsmaterialen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds via bestel@wkof.nl.