Borstvoeding belangrijk voor gezondheid van zowel moeder als kind

Het geven van borstvoeding kan wereldwijd jaarlijks 20.000 gevallen van sterfte aan borstkanker en ruim 820.000 gevallen van kindersterfte voorkomen. Het is daarom belangrijk dat er meer aandacht komt voor het geven van borstvoeding.

Dit concluderen onderzoekers in het medische tijdschrift The Lancet (1). Zij hebben meerdere wetenschappelijke studies naar het verband tussen het geven van borstvoeding en de gezondheid van kinderen en moeders naast elkaar gelegd. Daarnaast hebben ze ook gekeken hoe vaak moeders borstvoeding geven in verschillende regio’s in de wereld.

Gezondheidsvoordelen voor moeders en kinderen

De onderzoekers concluderen dat het geven van borstvoeding een belangrijk effect heeft op de gezondheid van zowel moeder als kind, ongeacht in welke regio ze wonen.

Kinderen

Kinderen die langer borstvoeding krijgen hebben een lager risico op infecties en sterfte aan infecties dan kinderen die kort of geen borstvoeding krijgen. Bovendien zijn ze intelligenter en zijn er aanwijzingen dat ze minder kans hebben op overgewicht en diabetes als volwassenen.

Moeders

Het geven van borstvoeding beschermt moeders tegen borstkanker en waarschijnlijk ook tegen eierstokkanker en diabetes type 2, aldus de onderzoekers.

Borstvoeding in lage- en middeninkomenslanden

Volgens het artikel start meer dan 80 procent van de moeders in lage- en middeninkomenslanden met het geven van borstvoeding. Het percentage kinderen tot 6 maanden dat nog uitsluitend borstvoeding krijgt is 37 procent.

Het aantal kinderen dat na 12 maanden nog borstvoeding krijgt (al dan niet volledig), is beduidend hoger in lage- en middeninkomenslanden dan in hoge-inkomenslanden. Zo is te zien in onderstaand figuur dat landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika een hoger percentage hebben van kinderen dat bij 12 maanden nog borstvoeding krijgt. 
Figuur: Verdeling van het percentage kinderen dat bij 12 maanden borstvoeding krijgt.

In lage- en middeninkomenslanden geven de hoogopgeleide vrouwen minder vaak borstvoeding dan de laagopgeleide moeders. Mensen in deze landen zijn geneigd kunstvoeding te kopen wanneer hun inkomen stijgt.

Borstvoeding in hoge-inkomenslanden

Ook in hoge-inkomenslanden start 80 procent van de moeders met het geven van borstvoeding. Helaas was volgens de auteurs onvoldoende informatie beschikbaar over het percentage kinderen tot 6 maanden dat nog uitsluitend borstvoeding krijgt in deze landen. In Nederland doet TNO onderzoek naar het percentage moeders dat borstvoeding geeft. In 2015 startte tevens 80 procent van de moeders met borstvoeding en 6 maanden na de bevalling gaf nog 39 procent uitsluitend borstvoeding (2).

In hoge-inkomenslanden geven hoogopgeleide moeders vaker borstvoeding dan de laagopgeleide moeders. Ook in Nederland is deze trend te zien, in 2015 startte 90 procent van hoogopgeleide moeders met borstvoeding en 69 procent van de laagopgeleide moeders.

Wereldwijd meer aandacht voor borstvoeding

Omdat in hoge-inkomenslanden de gemiddelde borstvoedingsperiode korter is dan in de rest van de wereld, is het volgens de onderzoekers in deze landen meer aandacht nodig voor het voortzetten van borstvoeding. In arme landen is het met name belangrijk dat er aandacht is voor het geven van uitsluitend borstvoeding, zodat de hoger opgeleide moeders niet overgaan op kunstvoeding.

In een vervolgartikel beschrijven de onderzoekers welke factoren van invloed zijn op het wel of niet geven van borstvoeding en wat het effect is van initiatieven voor het promoten van borstvoeding. Het rapport van TNO over borstvoeding in Nederland beschrijft dat voor de meerderheid van de moeders (71 procent) de belangrijkste reden om te starten met borstvoeding is dat borstvoeding gezonder is. De belangrijkste reden om te stoppen met borstvoeding in de eerste maand was volgens de moeders dat de borstvoeding niet voldoende was.

Aanbeveling van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Om het risico op borstkanker bij vrouwen te verlagen en de kans dat kinderen overgewicht hebben op latere leeftijd te verkleinen is het advies van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds om baby’s, indien mogelijk, de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Lees meer over onze aanbeveling over borstvoeding

Bronnen en meer informatie

  1. Victora C.G., et al. (2016). Breastfeeding in the 21th centrury: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet
  2. Peeters, D., et al. (2015). Peiling melkvoeding van zuigelingen 2015. TNO