Word donateur

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft samen met jou naar een wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden. Iedere euro draagt bij aan een toekomst met minder kanker. Hartelijk dank voor jouw steun!

SEPA Machtiging
- Ik verleen hierbij Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds toestemming om doorlopend of eenmalig (afhankelijk van uw keuze) incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens donatie voor kankerpreventie. - Ik machtig mijn bank om een bedrag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hierover binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID: NL96ZZZ412137940000.